Zapowiedź systemu kaucyjnego w Polsce. Znamy ramy projektu.

Zapowiedź systemu kaucyjnego w Polsce. Znamy ramy projektu.

Udostępnij:

2 czerwca odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca systemu kaucyjnego. Minister Jacek Ozdoba przedstawił wnioski z oceny etapu konsultacji zmian w projekcie ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. Zaznaczał, że Ministerstwo pracuje nad ostatecznym projektem, tak, aby nie doprowadzić do zwiększenia cen produktów, a jedynie zachęcić konsumenta do zwrotu opakowań.  

Ministerstwo wzięło pod uwagę liczne uwagi ze strony biznesu i na tej podstawie wprowadziło znaczne zmiany do pierwotnych założeń. I tak, system kaucyjny w Polsce ma objąć: 

- puszki aluminiowe do 1L,  

- butelki PET do 3L,  

- butelki szklane wielorazowe i jednorazowe do 1,5L.  

Zapowiedziano, że w drodze rozporządzenia zostanie ustalona jedna wysokość opłaty kaucyjnej, a system będzie powszechny dla całego kraju i „bezparagonowy”. 

Bez zmian pozostało założenie o dobrowolności przystąpienia do systemu sklepów poniżej 100 m², a także o możliwości zawiązania się kilku Operatorów. Co warto podkreślić, Minister Ozdoba zaznaczył, że projektowane przepisy będą wskazywały warunki, jakie będzie musiał spełniać system kaucyjny, jednocześnie pozostawiając dużą swobodę wprowadzającym napoje w opakowaniach, od których w dużej mierze będzie zależał jego kształt. 

Z zapowiedzi Ministerstwa wiemy, że projekt w znacznym stopniu przesunie odpowiedzialność za organizację systemu kaucyjnego na biznes. Daje to oczywiście szereg możliwości i dobrowolność rozwiązań, ale jest też ogromnym wyzwaniem dla branży.  Projekt nie będzie też definiował operatora systemu. Co oznacza, że polski system może być  podobny do niemieckiego, gdzie RLG jest jednym z operatorów. Doskonale znamy więc wyzwania z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć i wiemy, jak sobie z nimi poradzić. Ważne, abyśmy jako biznes z tej dobrowolności uczynili szansę na efektywny środowiskowo i kosztowo system kaucyjny wg najlepszych standardów i przy wykorzystaniu technologii pozwalającej mieć kontrolę nad procesami. Bez ryzyka chaosu na rynku. – komentuje Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający RLG w Polsce 

Ministerstwo zakłada, że ostateczny projekt po konsultacjach pojawi się jeszcze w czerwcu. Natomiast, jego wdrożenie będzie stopniowe z min. 2 letnim okresem dostosowawczym. 

Link do zapisu konferencji “Zapowiedź systemu kaucyjnego”: https://www.facebook.com/MKiSGOVPL/videos/377820464321304 

 

Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Select your Region

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)