|Poland

Zapowiedź systemu kaucyjnego w Polsce. Znamy ramy projektu.

02/06/2022

2 czerwca odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca systemu kaucyjnego. Minister Jacek Ozdoba przedstawił wnioski z oceny etapu konsultacji zmian w projekcie ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. Zaznaczał, że Ministerstwo pracuje nad ostatecznym projektem, tak, aby nie doprowadzić do zwiększenia cen produktów, a jedynie zachęcić konsumenta do zwrotu opakowań.  

Ministerstwo wzięło pod uwagę liczne uwagi ze strony biznesu i na tej podstawie wprowadziło znaczne zmiany do pierwotnych założeń. I tak, system kaucyjny w Polsce ma objąć: 

- puszki aluminiowe do 1L,  

- butelki PET do 3L,  

- butelki szklane wielorazowe i jednorazowe do 1,5L.  

Zapowiedziano, że w drodze rozporządzenia zostanie ustalona jedna wysokość opłaty kaucyjnej, a system będzie powszechny dla całego kraju i „bezparagonowy”. 

Bez zmian pozostało założenie o dobrowolności przystąpienia do systemu sklepów poniżej 100m2, a także o możliwości zawiązania się kilku Operatorów. Co warto podkreślić, Minister Ozdoba zaznaczył, że projektowane przepisy będą wskazywały warunki, jakie będzie musiał spełniać system kaucyjny, jednocześnie pozostawiając dużą swobodę wprowadzającym napoje w opakowaniach, od których w dużej mierze będzie zależał jego kształt. 

Z zapowiedzi Ministerstwa wiemy, że projekt w znacznym stopniu przesunie odpowiedzialność za organizację systemu kaucyjnego na biznes. Daje to oczywiście szereg możliwości i dobrowolność rozwiązań, ale jest też ogromnym wyzwaniem dla branży.  Projekt nie będzie też definiował operatora systemu. Co oznacza, że polski system może być  podobny do niemieckiego, gdzie RLG jest jednym z operatorów. Doskonale znamy więc wyzwania z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć i wiemy, jak sobie z nimi poradzić. Ważne, abyśmy jako biznes z tej dobrowolności uczynili szansę na efektywny środowiskowo i kosztowo system kaucyjny wg najlepszych standardów i przy wykorzystaniu technologii pozwalającej mieć kontrolę nad procesami. Bez ryzyka chaosu na rynku. - komentuje Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający RLG w Polsce 

Ministerstwo zakłada, że ostateczny projekt po konsultacjach pojawi się jeszcze w czerwcu. Natomiast, jego wdrożenie będzie stopniowe z min. 2 letnim okresem dostosowawczym. 

Link do zapisu konferencji “Zapowiedź systemu kaucyjnego”: https://www.facebook.com/MKiSGOVPL/videos/377820464321304 

Najnowsze wiadomości

3 lekcje z Niemiec, czyli jak w Polsce możemy wdrożyć system kaucyjny lepiej

Niemiecki system kaucyjny dziś dobrze realizuje cele środowiskowe, jest przyjazny dla konsumenta oraz satysfakcjonuje producentów i handel. Jednak nie było tak zawsze, niemal 20 lat jego funkcjonowania to czas sprawdzianu dla zastosowanych rozwiązań. Część z nich zdało egzamin, a część okazało się być dla systemu obciążeniem i wymagało modyfikacji. Definiując ramy prawne polskiego systemu kaucyjnego […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PODCZAS KLASYFIKACJI ODPADÓW

Do najczęściej pojawiających się błędów należą: 1. Przypisywanie kodów odpadów w oparciu o nazwę rodzaju odpadu – bez uwzględnienia źródła pochodzenia. Patrząc pobieżnie na kody wskazane w katalogu odpadów, często można znaleźć kilka rodzajów odpadów, które teoretycznie odpowiadają wytworzonemu w ramach działalności odpadowi. W takiej sytuacji przedsiębiorcy wybierają dowolny kod lub opierają się na sugestii […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
ZASADY PRAWIDŁOWEJ KLASYFIKACJI ODPADÓW

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wytwarzają często różne rodzaje odpadów. Wynika to ze specyfiki prowadzonych procesów lub rodzaju świadczonych usług. Przedsiębiorca będący wytwórcą odpadów jest zobowiązany do ich prawidłowego zagospodarowania – aby było to możliwe, należy prawidłowo sklasyfikować wytwarzane odpady. Co ważne – odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację odpadów spoczywa wyłącznie na wytwórcy odpadów, a nie na […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
BACK TO MAIN NEWS
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram