Szukasz pomysłu na ciekawy materiał dla pracowników z okazji Dnia Ziemi? Wykorzystaj nasz webinar!

Szukasz pomysłu na ciekawy materiał dla pracowników z okazji Dnia Ziemi? Wykorzystaj nasz webinar!

Udostępnij:

Dbanie o środowisko naturalne i racjonalne gospodarowanie zasobami to tematy, które są coraz ważniejsze dla wielu firm i ich pracowników. Jednym z kluczowych elementów takiego podejścia jest właściwa segregacja odpadów. Niestety, wciąż wiele osób, chociaż dostrzega wagę tego zagadnienia, nie wie, jak prawidłowo z nimi postępować. Okazuje się, że dużym wyzwaniem są dla nas na przykład elektroodpady. Z jednej strony wiele osób nie wie, co właściwie się w tej grupie odpadów kryje, z drugiej, nie mamy wiedzy, jak prawidłowo je zagospodarować. Stąd pomysł na webinar “Elektroodpady – jak z nimi postępować?”.

“Postanowiliśmy przygotować webinar poświęcony zasadom segregacji elektroodpadów, aby przedstawić widzom w przystępny sposób zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości. Obalamy mity i wspominamy o nawykach zakupowych, które pozwolą zmniejszyć ilość produkowanych przez nas elektrośmieci. Nasz webinar przekazujemy bezpłatnie. Będzie nam jednak miło, jeśli wraz z jego udostępnieniem pracownikom nasza strona www.elektro3000.pl zostanie oznaczona jako źródło. Mam nadzieję, że zachęci to więcej osób do korzystania z naszych materiałów edukacyjnych dostępnych na wspomnianej stronie” – komentuje Monika Wyciechowska, RLG

Webinar jest doskonałą okazją dla pracowników, aby zwiększyć ich wiedzę w zakresie segregacji odpadów i wprowadzić w życie nowe rozwiązania, które pozwolą na skuteczniejszą ochronę środowiska. 

A dlaczego prawidłowa segregacja elektroodpadów jest taka ważna? 

Po pierwsze, zatruwamy planetę. Niebezpieczne substancje pochodzące z nieprawidłowo zagospodarowanych elektroodpadów przyczyniają się do zmiany klimatu (np. gazy cieplarniane pochodzące z lodówek i klimatyzatorów), a czasem bezpośrednio do skażenia ziemi lub wody. Szacuje się, że tylko w 2019 r. wraz z elektroodpadami do środowiska trafiło 50 ton rtęci. Po drugie, marnujemy zasoby, które są ograniczone, podczas gdy moglibyśmy zwrócić je do obiegu, przekazując do odpowiednich punktów zbiórki, skąd trafią do recyklingu. Aby wydobyć ze złóż taką samą ilość złota, jaką można pozyskać z telefonu komórkowego, potrzeba aż 25 kg rudy! Te dane zaskakują, ale motywują do bardziej świadomego postępowania z elektroodpadami. Dzięki temu możliwe jest odzyskiwanie wartościowych surowców, takich jak szkło, tworzywa sztuczne czy metale. Surowce te mogą być wykorzystane do produkcji nowych produktów, a to pozwala na ograniczenie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

Ile elektroodpadów produkujemy

W 2019 r. wygenerowaliśmy na świecie ok. 54 mln. ton elektroodpadów. To średnio ok. 7,3 kg na osobę. Niestety, tylko 17,4% z nich trafiło do recyklingu. To statystyki sprzed kilku lat, dziś smartfony, sprzęty elektroniczne czy RTV/AGD są jeszcze powszechniejsze i wymieniane częściej, a wraz z tym rośnie ilość elektroodpadów. Mamy nadzieję, że naszym webinarem przyczynimy się do zwiększenia świadomości ekologicznej, która poskutkuje większą dbałością o segregację, a nawet zmniejszeniem ilości wytwarzanych elektroodpadów.

Zapraszamy zatem do wykorzystania webinaru i promocji prawidłowych zasad segregacji elektroodpadów wśród Państwa pracowników. Poniżej dzielimy się również tekstem artykułu do publikacji w firmowych kanałach komunikacji.

Tekst dla pracowników ⬇

https://www.youtube.com/watch?v=LXgCvMyWMME
Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Select your Region

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)