Parcel,Delivery,With,Good,Depth,Of,Field

O nas

RLG Repak Polska to profesjonalna organizacja odzysku przejmująca i realizująca obowiązki wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach.

Działamy na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Przejmujemy obowiązki przedsiębiorców w zakresie osiągnięcia w poszczególnych latach określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, a także realizacji publicznych kampanii edukacyjnych.

Realizując obowiązki przedsiębiorców współpracujemy z firmami zbierającymi odpady i zagospodarowującymi odpady z gospodarstw domowych, a także handlu i innych źródeł.

Dla Akcjonariuszy

Dane Spółki

RLG Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

KONTAKT:

Tel.: + 48 22–213 82 00;
E‑mail: biuro@rev-log.com
Dział Handlowy: Tel.: + 48 22 2138 208; E‑mail: handlowy@rev-log.com
Raportowanie i fakturowanie: Tel. + 48 22 2138 203; E‑mail: kontakt@rev-log.com

ADRES:

Al. Jana Pawła II 27; 00–867 Warszawa

POZOSTAŁE DANE:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000293907,
REGON: 141140967,
NIP: 7010123825,
BDO: 000000370
Kapitał Zakładowy: 2.500.500,00 zł
Kapitał Wpłacony: 2.500.500,00 zł

W imieniu RLG Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019, poz. 1649) oświadczamy, iż RLG Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Produkujesz, dystrybuujesz, importujesz lub wprowadzasz pod swoją marką produkty w opakowaniach?


Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością przygotujemy propozycję dopasowaną do Twoich potrzeb.

Odkryj więcej produktów RLG