Standortanalyse im Rahmen der Standortentsorgung mit Noventiz

Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją opartą na technologii, która pomaga firmom w realizacji środowiskowych obowiązków dotyczących wprowadzania produktów na rynek, a także w organizacji odbiorów odpadów oraz doradztwie środowiskowym.

Czym zajmujemy się w RLG?

RLG w Polsce to pełne wsparcie dla przedsiębiorców w ochronie środowiska. Jesteśmy zaufanym partnerem w realizacji obowiązków dotyczących wprowadzania produktów na rynek, a także w systemach odbiorów odpadów oraz doradztwie środowiskowym.

Od kilkunastu lat pomagamy naszym klientom identyfikować i definiować ich obowiązki środowiskowe, a także przejmujemy ciążące na firmach obowiązki związane z wprowadzaniem produktów na polski rynek oraz prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych. Wspieramy organizacje w efektywnym zarządzaniu ich strumieniem odpadów. Realizujemy odbiory odpadów, w tym również tych problemowych.

Zapewniamy w ten sposób silne wsparcie dla przedsiębiorcy, który może skupić się na swojej zasadniczej działalności, mając jednocześnie gwarancję, iż wszystkie jego obowiązki zostaną zrealizowane z należytą starannością i profesjonalizmem.

Nasza wizja

Poprzez nasze innowacyjne rozwiązania oparte na idei zrównoważonego rozwoju, chcemy zadbać o lepszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Nasza misja

Naszą misją jest rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych w oparciu o dane, lokalną wiedzę i przemyślane przywództwo – w celu zwiększenia globalnej odpowiedzialności korporacyjnej.

Więcej informacji o Andrzej Grzymała.

Grupa Reconomy

RLG jest częścią grupy Reconomy – innowacyjnego, opartego na technologii dostawcy usług skoncentrowanego na gospodarce cyrkularnej. Celem Reconomy jest stworzenie zrównoważonego świata poprzez ochronę ograniczonych zasobów.

Reconomy Group pomaga firmom poprawić wyniki ESG poprzez trzy główne obszary – recykling, zgodność z przepisami i ponowne wykorzystanie.

Jak RLG wpasowuje się w strukturę grupy Reconomy?

RLG pomaga firmom w realizacji obowiązków związanych z prawem ochrony środowiska (Comply Loop).

Współpracujemy z Reconomy i markami partnerskimi, aby rozwiązywać coraz bardziej złożone wyzwania związane z regulacjami środowiskowymi. Wspólnie wykorzystujemy dane, lokalną wiedzę ekspercką i przywództwo, aby zwiększyć środowiskową odpowiedzialność biznesu na całym świecie.

Polskie spółki działające w ramach grupy

Twój globalny partner

0 +

Krajów

0 +

Narodowości

0

Lokalne biura

0 +

Specjalistów

Dowiedz się więcej