RLG_Sustainability_Forrest

Doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój odgrywa obecnie kluczową rolę dla firm, jednak często wyzwaniem okazuje się wybór optymalnego podejścia i wiedza na temat niezbędnych kroków. Z nami uzyskasz wsparcie, którego potrzebujesz, niezależnie od tego, czy chodzi o osiągnięcie konkretnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, czy też spełnienie wymogów prawnych.

Dlaczego warto działać już teraz?

 • Znaczenie zmian klimatycznych staje się coraz ważniejsze dla rządów. W związku z tym przepisy są stale zaostrzane.
 • Konsumenci są coraz bardziej świadomi wpływu ich produktów na środowisko.
 • Inwestorzy coraz częściej opierają swoje decyzje o względy zrównoważonego rozwoju.
 • Coraz trudniej jest ograniczać koszty i być na bieżąco ze złożonymi przepisami środowiskowymi na całym świecie.

Kto powinien zacząć działać w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Zalety naszej oferty

Jak możemy Ci pomóc

Oferujemy kompleksowe rozwiązania konsultingowe dla każdej wielkości firm ze wszystkich branż. Nasza oferta obejmuje:

Dla klientów prywatnych możemy śledzić trendy, dostarczać unikalne dane i przeprowadzać specjalistyczne oceny wpływu. Dla klientów publicznych oferujemy usługę sporządzania raportów i dogłębny przegląd przepisów.

Nasze zindywidualizowane usługi doradcze obejmują wszystko, od ogólnych strategii zrównoważonego rozwoju po ocenę cyklu życia i zrównoważony rozwój środowiskowy. Wesprzemy Cię w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Co robimy?

Jesteś producentem, importerem, dystrybutorem, wprowadzasz pod swoją marką baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje lub inne produkty? Gospodarujesz odpadami?

Nie wiesz, jak zarejestrować się w BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami)? 

W wyniku prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej powstają odpady? Nie wiesz, jak wystawić, zatwierdzić i skorygować KPO (Karta Przekazania Odpadów) w BDO?

Jesteś w dobrym miejscu. Skontaktuj się z nami i powierz bezpieczeństwo swojej firmy ekspertom z ponad 15-letnim doświadczeniem. Współpracując z nami, masz pewność, że dobrze wypełniasz swoje obowiązki związane z BDO.

Pomagamy w weryfikacji obowiązków w zakresie BDO oraz wskazujemy praktyczne rozwiązania pozwalające na usprawnienie pracy w systemie oraz ułatwiające zarządzanie dokumentami (KPO, KEO).

 

Nasza oferta

W ramach współpracy oferujemy:
 • Weryfikację poprawności wpisu w BDO.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków o wpis do BDO i aktualizacyjnych.
 • Analizę poprawności prowadzenia w BDO kart przekazania odpadów.
 • Prowadzenie w BDO kart ewidencji odpadów.
 • Szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie BDO i gospodarki odpadami (stacjonarne, online).

Co robimy?

Chcesz wiedzieć, jakie obowiązki środowiskowe dotyczą Twojej firmy? 

Nie jesteś pewien, czy realizujesz je zgodnie z prawem i czy grożą Ci z tego tytułu sankcje finansowe? 

Zastanawiasz się, jakie wymagania powinien spełniać wprowadzany przez Ciebie do obrotu sprzęt, opakowania i baterie?

Powierz bezpieczeństwo swojej firmy ekspertom z ponad 15-letnim doświadczeniem. 

Skorzystaj z naszego wsparcia w zakresie audytów środowiskowych.
 

Nasza oferta

W ramach współpracy oferujemy:
 • Audyt środowiskowy pełny obejmujący analizę spełniania wymagań w zakresie emisji, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, obowiązków związanych z wprowadzaniem do obrotu opakowań, sprzętu elektrycznego, baterii i akumulatorów, opon, olejów, smarów.
 • Audyt opakowaniowy obejmujący analizę wymagań w zakresie wprowadzania do obrotu opakowań i produktów w opakowaniach.
 • Audyt sprzętowy obejmujący analizę wymagań w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Audyt bateryjny obejmujący analizę wymagań w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.
 • Audyt substancji chemicznych.
 • Audyt f‑gazowy (w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych).
 • Audyt energetyczny.

Co robimy?

Jesteś zobowiązany raportować dane do KOBiZE, BDO lub GUS? 

Trudno Ci się odnaleźć w wielu różnych systemach raportowania środowiskowego? 

Poszukujesz profesjonalisty, który wypełni za Ciebie ten obowiązek?

Powierz go naszym ekspertom z ponad 15-letnim doświadczeniem, którzy na co dzień wspierają przedsiębiorców w sprawozdawczości środowiskowej.
 

Nasza oferta

W ramach współpracy oferujemy:
 • Przygotowanie sprawozdań emisyjnych do KOBiZE i urzędu marszałkowskiego.
 • Sporządzanie sprawozdań odpadowych w BDO.
 • Administrowanie CRO oraz dokonywanie wpisów do kart urządzeń.
 • Sporządzanie sprawozdań do BDS i BDR.
 • Sporządzanie sprawozdań środowiskowych do GUS.

Co robimy?

Twoja działalność wymaga uzyskania pozwolenia lub zezwolenia? 

Jesteś zobowiązany do zgłoszenia instalacji i nie wiesz jak to zrobić? 

Potrzebujesz wsparcia w opracowaniu dokumentacji do pozwoleń?

Skorzystaj ze wsparcia ekspertów z ponad 15-letnim doświadczeniem.

Opracowujemy dokumentację do pozwoleń i pomagamy na każdym etapie procedury administracyjnej zmierzającej do ich uzyskania.

Nasza oferta

Nasza oferta dotyczy:
 • Pozwoleń wodnoprawnych.
 • Pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 • Zezwoleń na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.
 • Pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.
 • Zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia.

Co robimy?

Szukasz eksperta, który zorganizuje w Twojej firmie szkolenie z zakresu ochrony środowiska?

Potrzebujesz szkolenia z obsługi BDO?

 Chcesz być na bieżąco z zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie? 

Chcesz wiedzieć, jakie obowiązki ma wprowadzający na rynek sprzęt, baterie oraz inne produkty?

 

Skorzystaj z ponad 15-letniego doświadczenia naszych ekspertów, weź udział w organizowanych przez nas szkoleniach lub zamów szkolenia dostosowane do Twoich potrzeb.

Organizujemy szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz dedykowane szkolenia z dziedzin pokrewnych. Oferujemy szkolenia grupowe oraz indywidualne w formie stacjonarnej i online.

 

Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje:
 • Szkolenia w zakresie obsługi BDO i gospodarki odpadami.
 • Szkolenia dotyczące Prawa wodnego.
 • Szkolenia dotycząceemisji do powietrza i raportowania do KOBiZE.
 • Szkolenia w zakresie obowiązkowej ewidencji dot. wprowadzania do obrotu opakowań, sprzętu elektrycznego, baterii i akumulatorów, opon, olejów, smarów.
 • Inne szkolenia: Kontrole środowiskowe, Koordynator środowiskowy, Obowiązki w SENT, Obowiązki w SCIP.

Co robimy?

Potrzebujesz interpretacji przepisów prawnych? 

Poszukujesz odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony środowiska w Twojej firmie? 

Interesuje Cię analiza aktualnych przepisów prawnych w określonym obszarze związanym z działalnością Twojej firmy?

Współpracujemy z ekspertami z Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska, GIOŚ oraz prawnikami specjalizującymi się w prawie ochrony środowiska, przygotowując dla klientów analizy prawne.

 

Nasza oferta

W ramach współpracy oferujemy:
 • Analizy i ekspertyzy w zakresie ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach.
 • Analizy dotyczące ustaw związanych z wprowadzaniem produktów do obrotu: opakowania, sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory, opony, oleje, smary.
 • Analizy i ekspertyzy w zakresie substancji chemicznych.
 • Analizy i ekspertyzy w zakresie f‑gazów (fluorowanych gazów cieplarnianych).

Co robimy?

Dostałeś pismo z urzędu i nie wiesz, jak się do niego odnieść? 

Szykujesz się do kontroli WIOŚ? Potrzebujesz eksperta, który pomoże Ci przygotować się do kontroli i będzie w niej uczestniczył, abyś czuł się bezpiecznie? 

Zastanawiasz się, jak prawidłowo opracować dokumenty po zarządzeniu pokontrolnym?

Skorzystaj ze wsparcia eksperta z ponad 15-letnim doświadczeniem, który nie tylko przygotuje Cię do kontroli, ale również udzieli Ci wsparcia w jej trakcie oraz pomoże wskazać działania korygujące.
 

Nasza oferta

W ramach współpracy oferujemy:
 • Weryfikację realizacji obowiązków w zakresie objętym kontrolą.
 • Możliwość osobistego uczestnictwa i wsparcia w trakcie kontroli (stacjonarnie i online).
 • Opracowanie dokumentów po zarządzeniu pokontrolnym.
 • Wskazanie działań korygujących po kontroli.

Przekaż nam swoje obowiązki już dziś!

E‑mail: srodowisko@rev-log.com / Tel: + 48 22 2138 206

Odkryj inne produkty RLG