RLG_Sustainability_Forrest

Doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój odgrywa obecnie kluczową rolę dla firm, jednak często wyzwaniem okazuje się wybór optymalnego podejścia i wiedza na temat niezbędnych kroków. Z nami uzyskasz wsparcie, którego potrzebujesz, niezależnie od tego, czy chodzi o osiągnięcie konkretnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, czy też spełnienie wymogów prawnych.

Dlaczego warto działać już teraz?

 • Znaczenie zmian klimatycznych staje się coraz ważniejsze dla rządów. W związku z tym przepisy są stale zaostrzane.
 • Konsumenci są coraz bardziej świadomi wpływu ich produktów na środowisko.
 • Inwestorzy coraz częściej opierają swoje decyzje o względy zrównoważonego rozwoju.
 • Coraz trudniej jest ograniczać koszty i być na bieżąco ze złożonymi przepisami środowiskowymi na całym świecie.

Kto powinien być aktywny?

Zalety naszej oferty

Jak możemy Ci pomóc

Oferujemy kompleksowe rozwiązania konsultingowe dla każdej wielkości firm ze wszystkich branż. Nasza oferta obejmuje:

Dla klientów prywatnych możemy śledzić trendy, dostarczać unikalne dane i przeprowadzać specjalistyczne oceny wpływu. Dla klientów publicznych oferujemy usługę sporządzania raportów i dogłębny przegląd przepisów.

Nasze zindywidualizowane usługi doradcze obejmują wszystko, od ogólnych strategii zrównoważonego rozwoju po ocenę cyklu życia i zrównoważony rozwój środowiskowy. Wesprzemy Cię w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Co robimy?

Jesteś producentem, importerem, dystrybutorem, wprowadzasz pod swoją marką baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje lub inne produkty? Gospodarujesz odpadami?

Nie wiesz, jak zarejestrować się w BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami)? 

W wyniku prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej powstają odpady? Nie wiesz, jak wystawić, zatwierdzić i skorygować KPO (Karta Przekazania Odpadów) w BDO?

Jesteś w dobrym miejscu. Skontaktuj się z nami i powierz bezpieczeństwo swojej firmy ekspertom z ponad 15-letnim doświadczeniem. Współpracując z nami, masz pewność, że dobrze wypełniasz swoje obowiązki związane z BDO.

Pomagamy w weryfikacji obowiązków w zakresie BDO oraz wskazujemy praktyczne rozwiązania pozwalające na usprawnienie pracy w systemie oraz ułatwiające zarządzanie dokumentami (KPO, KEO).

 

Nasza oferta

W ramach współpracy oferujemy:
 • Weryfikację poprawności wpisu w BDO.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków o wpis do BDO i aktualizacyjnych.
 • Analizę poprawności prowadzenia w BDO kart przekazania odpadów.
 • Prowadzenie w BDO kart ewidencji odpadów.
 • Szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie BDO i gospodarki odpadami (stacjonarne, online).

Co robimy?

Chcesz wiedzieć, jakie obowiązki środowiskowe dotyczą Twojej firmy? 

Nie jesteś pewien, czy realizujesz je zgodnie z prawem i czy grożą Ci z tego tytułu sankcje finansowe? 

Zastanawiasz się, jakie wymagania powinien spełniać wprowadzany przez Ciebie do obrotu sprzęt, opakowania i baterie?

Powierz bezpieczeństwo swojej firmy ekspertom z ponad 15-letnim doświadczeniem. 

Skorzystaj z naszego wsparcia w zakresie audytów środowiskowych.
 

Nasza oferta

W ramach współpracy oferujemy:
 • Audyt środowiskowy pełny obejmujący analizę spełniania wymagań w zakresie emisji, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, obowiązków związanych z wprowadzaniem do obrotu opakowań, sprzętu elektrycznego, baterii i akumulatorów, opon, olejów, smarów.
 • Audyt opakowaniowy obejmujący analizę wymagań w zakresie wprowadzania do obrotu opakowań i produktów w opakowaniach.
 • Audyt sprzętowy obejmujący analizę wymagań w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Audyt bateryjny obejmujący analizę wymagań w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.
 • Audyt substancji chemicznych.
 • Audyt f‑gazowy (w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych).
 • Audyt energetyczny.

Co robimy?

Jesteś zobowiązany raportować dane do KOBiZE, BDO lub GUS? 

Trudno Ci się odnaleźć w wielu różnych systemach raportowania środowiskowego? 

Poszukujesz profesjonalisty, który wypełni za Ciebie ten obowiązek?

Powierz go naszym ekspertom z ponad 15-letnim doświadczeniem, którzy na co dzień wspierają przedsiębiorców w sprawozdawczości środowiskowej.
 

Nasza oferta

W ramach współpracy oferujemy:
 • Przygotowanie sprawozdań emisyjnych do KOBiZE i urzędu marszałkowskiego.
 • Sporządzanie sprawozdań odpadowych w BDO.
 • Administrowanie CRO oraz dokonywanie wpisów do kart urządzeń.
 • Sporządzanie sprawozdań do BDS i BDR.
 • Sporządzanie sprawozdań środowiskowych do GUS.

Co robimy?

Twoja działalność wymaga uzyskania pozwolenia lub zezwolenia? 

Jesteś zobowiązany do zgłoszenia instalacji i nie wiesz jak to zrobić? 

Potrzebujesz wsparcia w opracowaniu dokumentacji do pozwoleń?

Skorzystaj ze wsparcia ekspertów z ponad 15-letnim doświadczeniem.

Opracowujemy dokumentację do pozwoleń i pomagamy na każdym etapie procedury administracyjnej zmierzającej do ich uzyskania.

Nasza oferta

Nasza oferta dotyczy:
 • Pozwoleń wodnoprawnych.
 • Pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 • Zezwoleń na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.
 • Pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.
 • Zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia.

Co robimy?

Szukasz eksperta, który zorganizuje w Twojej firmie szkolenie z zakresu ochrony środowiska?

Potrzebujesz szkolenia z obsługi BDO?

 Chcesz być na bieżąco z zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie? 

Chcesz wiedzieć, jakie obowiązki ma wprowadzający na rynek sprzęt, baterie oraz inne produkty?

 

Skorzystaj z ponad 15-letniego doświadczenia naszych ekspertów, weź udział w organizowanych przez nas szkoleniach lub zamów szkolenia dostosowane do Twoich potrzeb.

Organizujemy szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz dedykowane szkolenia z dziedzin pokrewnych. Oferujemy szkolenia grupowe oraz indywidualne w formie stacjonarnej i online.

 

Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje:
 • Szkolenia w zakresie obsługi BDO i gospodarki odpadami.
 • Szkolenia dotyczące Prawa wodnego.
 • Szkolenia dotycząceemisji do powietrza i raportowania do KOBiZE.
 • Szkolenia w zakresie obowiązkowej ewidencji dot. wprowadzania do obrotu opakowań, sprzętu elektrycznego, baterii i akumulatorów, opon, olejów, smarów.
 • Inne szkolenia: Kontrole środowiskowe, Koordynator środowiskowy, Obowiązki w SENT, Obowiązki w SCIP.

Co robimy?

Potrzebujesz interpretacji przepisów prawnych? 

Poszukujesz odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony środowiska w Twojej firmie? 

Interesuje Cię analiza aktualnych przepisów prawnych w określonym obszarze związanym z działalnością Twojej firmy?

Współpracujemy z ekspertami z Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska, GIOŚ oraz prawnikami specjalizującymi się w prawie ochrony środowiska, przygotowując dla klientów analizy prawne.

 

Nasza oferta

W ramach współpracy oferujemy:
 • Analizy i ekspertyzy w zakresie ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach.
 • Analizy dotyczące ustaw związanych z wprowadzaniem produktów do obrotu: opakowania, sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory, opony, oleje, smary.
 • Analizy i ekspertyzy w zakresie substancji chemicznych.
 • Analizy i ekspertyzy w zakresie f‑gazów (fluorowanych gazów cieplarnianych).

Co robimy?

Dostałeś pismo z urzędu i nie wiesz, jak się do niego odnieść? 

Szykujesz się do kontroli WIOŚ? Potrzebujesz eksperta, który pomoże Ci przygotować się do kontroli i będzie w niej uczestniczył, abyś czuł się bezpiecznie? 

Zastanawiasz się, jak prawidłowo opracować dokumenty po zarządzeniu pokontrolnym?

Skorzystaj ze wsparcia eksperta z ponad 15-letnim doświadczeniem, który nie tylko przygotuje Cię do kontroli, ale również udzieli Ci wsparcia w jej trakcie oraz pomoże wskazać działania korygujące.
 

Nasza oferta

W ramach współpracy oferujemy:
 • Weryfikację realizacji obowiązków w zakresie objętym kontrolą.
 • Możliwość osobistego uczestnictwa i wsparcia w trakcie kontroli (stacjonarnie i online).
 • Opracowanie dokumentów po zarządzeniu pokontrolnym.
 • Wskazanie działań korygujących po kontroli.

Przekaż nam swoje obowiązki już dziś!

E‑mail: srodowisko@rev-log.com / Tel: + 48 22 2138 206

Odkryj inne produkty RLG