Zaangażowanie w tworzenie bardziej ekologicznej przyszłości

Kluczowe dla naszej działalności jest rozwijanie gospodarki o obiegu zamkniętym w celu wspierania naszej planety i jej mieszkańców. Jesteśmy w pełni zaangażowani w tworzenie przełomowych rozwiązań w zakresie zwrotu, ponownego użycia, recyklingu i utylizacji odpadów. Aktywnie wspieramy naszych klientów w skali globalnej, pomagając im wypełnić obowiązki środowiskowe.

Dlaczego warto skupić się na zrównoważonym rozwoju?

Nasza planeta stoi w obliczu kryzysu klimatycznego. Stanowi to zagrożenie dla wszystkich gatunków na ziemi, w tym dla ludzkości. Musimy więc podjąć pilne działania aby przestawić się na zrównoważone praktyki.

Nasze usługi powstały by pomóc Twojej firmie wprowadzić gruntowne zmiany, które zminimalizują jej wpływ na środowisko i wzmocnią zrównoważony rozwój. Wpisują się one w globalne działania na rzecz klimatu, co przyniesie ogromne korzyści również dla Twojej organizacji.

Zrozumienie śladu środowiskowego firmy jest ważną częścią tego procesu. Pozwala ustalić spersonalizowane cele redukcji emisji dwutlenku węgla, zobowiązać się do zerowej emisji netto i zapewnić, że organizacja i łańcuch dostaw są gotowe na bardziej zieloną przyszłość.

Konsumenci bardziej niż kiedykolwiek są świadomi środowiskowych konsekwencji swoich wyborów produktowych. Bycie firmą net zero staje się ważnym wyróżnikiem. Liderzy w tym zakresie mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w przyszłości.

Podejmując decyzje, inwestorzy uważnie analizują politykę środowiskową, kryteria zrównoważonego rozwoju i plany redukcji emisji dwutlenku węgla. Wdrożenie tych działań i osiąganie celów zwiększa atrakcyjność firmy dla potencjalnych inwestorów.

Rządy na całym świecie intensyfikują wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Oznacza to, że otoczenie regulacyjne stale ewoluuje. Wyznaczając cele i zobowiązania oparte na podstawach naukowych, Twoja organizacja staje się odporna i przygotowana na przyszłe wymagania.

Osiągnij swoje cele

RLG z pasją wspiera firmy w zrozumieniu ich wpływu na środowisko i osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Oferujemy profesjonalne doradztwo – wykorzystując szczegółowe, wiarygodne dane, unikatową wiedzę specjalistyczną i wnikliwe analizy.

Jako zaufany partner jesteśmy w stanie zapewnić rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Koncentrujemy się na pomaganiu firmom w formułowaniu najnowocześniejszych strategii opartych na danych, aby nie tylko osiągnąć ale i przekroczyć założone cele, jednocześnie wpływając na kluczowe decyzje biznesowe.

To, co nas wyróżnia, to bogate portfolio usług obejmujących całe spektrum zrównoważonego rozwoju. Zaczynamy od pomocy w uzyskaniu 100% zgodności z przepisami ochrony środowiska, a następnie opracowujemy rozwiązania, które pozwalają tworzyć całkowicie zamknięte obiegi strumienia materiałów.

Nasz wpływ

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Naszym celem jest nie tylko zmiana sposobu prowadzenia naszej działalności, ale także wywieranie realnego wpływu na działalność branż, z którymi współpracujemy.

0 %

zużywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych

0 K

odzyskaliśmy 601 tys. ton materiałów

0 %

pracowników RLG to kobiety 

0 K

zainwestowaliśmy 450 tys. euro w kampanie uświadamiające

0 %

podmiotów naszej sieci dostawców to małe i średnie przedsiębiorstwa

0

Przeprowadziliśmy 260 ocen pod kątem ROP w 50 krajach

Często zadawane pytania

RLG-Leonor

Potrzebujesz wsparcia w zakresie zrównoważonego rozwoju? Skontaktuj się z nami!

Jest on definiowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako: “Zaspokajanie potrzeb teraźniejszości bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb”. W biznesie oznacza to podtrzymywanie sukcesu przy jednoczesnym aktywnym przyczynianiu się do polepszenia dobrobytu środowiskowego i społecznego.

Nasz zespół konsultantów środowiskowych jest gotowy by pomóc Twojej firmie w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W ten sposób chcemy przygotować Twoją firmę na przyszłość i zwiększyć jej atrakcyjność dla klientów, inwestorów i pracowników.

Zrównoważony rozwój korporacyjny opiera się na trzech kluczowych filarach:

Środowiskowym

Obejmuje to strategie mające na celu zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie wydajnego zarządzania chemikaliami i odpadami. Celem jest znaczne zmniejszenie śladu węglowego w całym łańcuchu wartości.

Społecznym

Koncentruje się na strategiach, które poprawiają zdrowie, bezpieczeństwo i ogólne samopoczucie ludzi (pracowników, klientów i społeczności). Wiąże się to z aktywnym wspieraniem społeczności, zapewnieniem dobrobytu pracownikom i przekazywaniem klientom niezbędnych informacji na temat bezpieczeństwa produktów. Chcemy wspierać pozytywny wpływ na społeczeństwo poprzez ochronę dostępu do podstawowych zasobów i priorytetowe traktowanie zbiorowego dobrobytu wszystkich interesariuszy.

Ekonomicznym

Jego istotą jest zapewnienie, iż firmy będą się rozwijać jednocześnie wywierając trwały i pozytywny wpływ na otoczenie. Naszym celem jest stymulowanie rozwoju biznesu poprzez rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym i inicjatywy maksymalizacji zasobów. Przykłady obejmują redukcję kosztów poprzez minimalizację wykorzystania tworzyw sztucznych w opakowaniach i tworzenie ekologicznych miejsc pracy.

Zobacz nasze wyniki

To 17 celów przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Stanowią one ogólnoświatowy apel o wspólne wysiłki na rzecz wyeliminowania ubóstwa, ochrony środowiska i zagwarantowania powszechnego pokoju i dobrobytu do 2030 roku.

Są one ze sobą powiązane, odzwierciedlając fakt, że różne sektory są współzależne (polegają na sobie nawzajem). Podkreśla to potrzebę rozwoju, który harmonizuje zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

W RLG dostosowaliśmy naszą korporacyjną strategię zrównoważonego rozwoju do trzech kluczowych celów zrównoważonego rozwoju. Wszystkie nasze produkty i usługi mają na celu pomóc klientom i partnerom w osiągnięciu postępów w następujących obszarach:

  • Tworzeniu zrównoważonych miast i społeczności
  • Odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji
  • Działań na rzecz klimatu

Poprawiając ogólną wydajność zasobów. Oznacza to utrzymanie tego samego poziomu produktywności przy jednoczesnym zużyciu mniejszej ilości zasobów. Obejmuje to takie działania jak optymalizacja istniejących zasobów, odejście od energii i paliw opartych na paliwach kopalnych, eliminacja niepotrzebnych odpadów i usuwanie zbędnych opakowań.

Nasz zespół wykwalifikowanych konsultantów ds. zrównoważonego rozwoju może poprowadzić Twoją firmę krok po kroku przez proces skutecznej redukcji emisji dwutlenku węgla.

 

To usługa, która dostarcza firmom wiedzę potrzebną do zminimalizowania ich śladu węglowego, a także wpływu na środowisko i społeczeństwo. W RLG oferujemy:

  • Dostęp do wysokiej jakości danych (w szczególności związanych z wpływem produktów i opakowań).
  • Doświadczenie w gromadzeniu danych z łańcuchów dostaw.
  • Informacje dotyczące zrównoważonych praktyk, przepisów i kluczowych kwestii.
  • Zaangażowany zespół ekspertów wspierający Twoją firmę.
  • Wsparcie ciągłe lub dostosowane do konkretnego projektu.

To kompleksowy system obejmujący zasady, procedury i procesy. Wszystkie one mają na celu szkolenie personelu, nadzorowanie, podsumowywanie i przekazywanie specjalistycznych informacji na temat efektywności środowiskowej zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

W RLG nasze zaangażowanie w promowanie zrównoważonego rozwoju jest wyraźne w naszych produktach, operacjach i łańcuchu dostaw. Posiadamy certyfikat ISO 14001 dla naszego Systemu Zarządzania Środowiskowego i uzyskaliśmy certyfikat Carbon Reduce poprzez pomiar emisji gazów cieplarnianych zgodnie z normą ISO 14064 Część 1: 2018.

Odkryj więcej usług RLG