O czym należy pamiętać podczas prowadzenia ewidencji odpadowej w systemie BDO?

O czym należy pamiętać podczas prowadzenia ewidencji odpadowej w systemie BDO?

Udostępnij:

Przypominamy, że prowadzenie ewidencji odpadów odbywa się w formie elektronicznej w BDO.

Wielu przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji odpadowej skarży się, że system BDO nie jest dostosowany do potrzeb użytkowników oraz jest nieintuicyjny i trudny w obsłudze. W poniższym artykule podpowiadamy, w jaki sposób ułatwić sobie pracę w BDO oraz przedstawiamy nasz nowy system do automatycznego prowadzenia ewidencji.

Najważniejsze zasady ułatwiające pracę w BDO:

  • Korzystanie z opcji planowania kart przekazania odpadów (KPO). KPO w statusie „robocze” nie mają jeszcze nadanego numeru oraz mogą być planowane nawet do 30 dni w przód i dodawane w nieograniczonej liczbie w systemie, a dodatkowo usuwane w dowolnym momencie i bez żadnych konsekwencji.
  • Zatwierdzanie KPO tylko w przypadku pewności o poprawności danych zawartych na karcie oraz że odbiór się odbędzie w dacie wskazanej na KPO, co pozwala na zmniejszenie liczby kart wycofanych oraz ograniczenie konieczności wystawiania kolejnych kart korygujących i dublowania ruchów w systemie.
  • Sprawdzanie statusu KPO w BDO – informacja ta pozwoli na weryfikację, na jakim etapie jest przekazanie odpadu i czy trafił już do przejmującego.
  • Pamiętanie, że karty ewidencji odpadów (KEO) można zakładać tylko od 1 stycznia do 31 grudnia za bieżący rok, zatem należy to robić regularnie, najlepiej po pojawieniu się nowego kodu na KPO. Można dodawać oraz edytować wpisy w obrębie założonej KEO w nieograniczonym czasie (istotne jest samo założenie KEO w terminie do 31 grudnia).
  • Dodawanie regularnie wpisów w KEO, aby nie pominąć żadnego wpisu w ewidencji. Należy korzystać z zakładek: o odpadach wytworzonych, wydobytych, przyjętych, przetworzonych i przekazanych. Wytwórcy odpadów, którzy nie prowadzą profesjonalnego gospodarowania odpadami, są zobowiązani do wypełnienia tylko dwóch z nich – o odpadach wytworzonych i przekazanych. Należy pamiętać również o wpisach dotyczących przekazania odpadów poza KPO, czyli przekazania np. osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na potrzeby własne czy też posiadaczom odpadów zwolnionym z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (nieprofesjonalnym zbierającym).

Uwaga! Należy mieć na uwadze, że firmy przejmujące odpady (odbierające odpady od wytwórców) mają możliwość zatwierdzania KPO z prawidłową wagą bez konieczności cofania ich do przekazującego w celu wykonania korekty. W takim przypadku należy pamiętać o wpisywaniu do KEO prawidłowej masy, którą wskazał przejmujący. Zatwierdzanie KPO bez cofania do korekty jest obecnie preferowane przez przejmujących i zalecane przez pracowników Instytutu Ochrony Środowiska prowadzących szkolenia z obsługi BDO.

  • Dbanie o bezpieczeństwo danych zawartych w BDO, czyli nieudostępnianie haseł do logowania do BDO, ograniczanie liczby użytkowników głównych i podrzędnych oraz zapoznanie użytkowników z przepisami na temat konieczności zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Korzystanie z zewnętrznych systemów do automatycznego prowadzenia ewidencji odpadów.

RLG posiada w swojej ofercie nowy system do automatycznego prowadzenia ewidencji odpadów w BDO: System RLGSOFT.

System RLGSOFT służy do:

  • szybkiego i łatwego generowania KPO bez konieczności logowania się do systemu BDO. Automatyczne generowanie i zatwierdzanie KPO pozwala w znacznym stopniu skrócić proces tworzenia ewidencji odpadowej, a wszystkie dane przekazywane są automatycznie do BDO. Dostępna jest również historia dokonywanych wpisów oraz działań na KPO;
  • automatycznego generowania KEO. System RLGSOFT pozwala na automatyzację prowadzenia KEO, bez konieczności ręcznego przepisywania danych z KPO. Wszystkie dane wskazane na zatwierdzonej KPO automatycznie zaczytują się do KEO. W szybki i bezpieczny sposób prowadzona jest pełna ewidencja odpadów bez konieczności logowania się do systemu BDO. Dostępna jest historia wpisów i zmian we wpisach w ewidencji;
  • generowania zbiorczych raportów i masowego pobierania kart do zestawień w Excelu. System ułatwia gromadzenie danych niezbędnych podczas kontroli czy audytu oraz danych stanowiących podstawę do sprawozdawczości odpadowej.

Więcej informacji na temat naszego produktu oraz rejestracja w Systemie RLGSOFT dostępne są pod linkiem: https://rlgsoft.pl/.

Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Select your Region

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)