Smart DRS – skuteczne narzędzie ROP i GOZ

Smart DRS – skuteczne narzędzie ROP i GOZ

Udostępnij:

Dobrze zbudowany, efektywny system kaucyjny jest jednym z kluczowych elementów warunkujących tworzenie zamkniętych cyklów gospodarki o obiegu zamkniętych. Jego prawidłowa implementacja pozwoli osiągnąć zakładane efekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.  Sprawnie działający system kaucyjny, to coś znacznie szerszego niż recyklomaty.

SYSTEM KAUCYJNY (ang. DRS ‑Deposit Return Scheme)- to system, w którym nadaje się wartość opakowaniu. Konsument przy zakupie uiszcza opłatę kaucyjną za opakowanie produktu, którą potem odzyskuje przy jego zwrocie. Nadanie opakowaniom w ten sposób wartości sprawia, że są odbierane jako cenny materiał, a nie zwykły „śmieć”.  Zebrane  opakowania trafiają do recyklingu i dzięki temu, zamiast na składowisko, trafiają ponownie jako resurowiec do obiegu.

W powszechnej świadomości system kaucyjny może być utożsamiany z recyklomatami (ang. RVM- Reverse Vending Machine), tymczasem są one jedynie punktem styku konsumentów ze znacznie szerszym i złożonym procesem. Efektywnie działający system, czyli taki, który skutecznie wspiera transformację gospodarki ku obiegowi zamkniętemu to system sprawnie łączący wiele jego elementów, czyli: wprowadzających, punkty zbiórki, recyklomaty, firmy logistyczne i komunalne, sortownie, recyklerów, gminy, operatora systemu, administratora oraz konsumentów. Wspólnym mianownikiem łączącym wszystkie te elementy powinny być dobrze zdefiniowane procesy oraz system informatyczny, którego rolą jest skomunikowanie  wszystkich interesariuszy oraz zapewnienie transparentności i stabilności systemu kaucyjnego Skuteczny system musi pogodzić wszystkich interesariuszy, dopasować się do lokalnego rynku i zagwarantować przejrzystość (kosztów i danych).

KLUCZOWY MOMENT DO ZINTENSYFIKOWANIA PRACY NAD WDROŻENIEM W POLSCE SYSTEMU KAUCYJNEGO

Zgodnie z dyrektywą SUP już w 2025 roku butelki PET muszą być wykonane w 25% z surowca z recyklingu, w 2030 r. wszystkie butelki muszą zawierać 30% surowca z recyklingu, a w 2029 roku poziom zbiórki plastikowych butelek ma osiągnąć 90%. Przy obecnym sposobie zbiórki i bez wprowadzenia systemu kaucyjnego osiągnięcie wspomnianych poziomów będzie niemożliwe. Doskonale zdają sobie z tego sprawę wprowadzający (m.in. producenci wód mineralnych oraz napojów) deklarując poparcie dla stworzenia systemu kaucyjnego w Polsce. To najlepsza praktyka, która pozwoli zapewnić strumień odpowiedniej jakości surowca i umożliwi recykling “bottle to bottle”. Z pewnością to również duży krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. Circular economy), dlatego projektowania systemu nie możemy już dłużej odkładać w czasie.

STAJEMY TERAZ PRZED NIEPOWTARZALNĄ SZANSĄ ZBUDOWANIA OD NOWA I WDROŻENIA W POLSCE JEDNEGO Z NAJLEPIEJ DZIAŁAJĄCYCH SYSTEMÓW KAUCYJNYCH NA ŚWIECIE, KTÓRY:

 • jest dostępny i angażujący dla konsumenta,  
 • umożliwia wyliczenie kosztu netto zagospodarowania konkretnego opakowania,
 • śledzi cały cykl życia opakowania,
 • jest zaawansowany technologicznie i bezpieczny, co eliminuje możliwość oszustw,
 • wykorzystuje obecnie istniejącą infrastrukturę gospodarki odpadami
 • zmniejsza koszty inwestycyjne.  

Jest to możliwe, bo budujemy w naszym kraju system od nowa – możemy czerpać z doświadczeń zebranych zagranicą, wykorzystać ich mocne strony i skorygować liczne wady, które w polskich realiach mogą nabrać na znaczeniu.

TRADYCYJNY SYSTEM KAUCYJNY VS  SMART DRS

Tradycyjnie system kaucyjny wykorzystuje recyklomaty ustawione w supermarketach lub zbiórkę ręczną, gdzie produkt odbierany jest przez kasjera przy ladzie, a następnie, niezgnieciony trafia do centrum rozliczeniowego. Smart DRS to rozwinięcie podejścia tradycyjnego, gdzie dzięki wykorzystaniu nowych technologii, oprócz recyklomatów, wykorzystywana jest szeroka i różnorodna infrastruktura do zbiórki opakowań, która jest ze sobą połączona systemem informatycznym. Smart DRS zwiększa dostępność systemu dla wszystkich konsumentów, a ponadto:

 1. Sprosta wymaganiom dyrektywy SUP i specyficznym warunkom rynkowym w Polsce
 2. Wykorzystuje zalety wysoce skutecznych systemów kaucyjnych jednoczenie stawiając czoła wyzwaniom takim jak wysokie inwestycje czy oszustwa
 3. Obejmuje najszerszą możliwą różnorodność produktów i rodzajów materiałów
 4. Wykorzystuje nowe technologie, aby zapewnić konsumentom dostępność i zapobiegać oszustwom
 5. Wspiera cele GOZ poprzez umożliwienie podejścia produkt do produktu np. „bottle to bottle”

ROZWIĄZANIE Smart DRS

w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, pozwala na osiągnięcie założonych celów środowiskowych dostarczając korzystniejsze finansowo, transparentne, konkurencyjne, dogodne dla konsumenta rozwiązanie, które jest dopasowane do dzisiejszych wyzwań i umożliwia łatwe dołączanie do systemu kolejnych grup opakowań np. szkła, aluminium, czy opakowań wielomateriałowych.  System to narzędzie gospodarki o obiegu zamkniętym, które zamyka obieg opakowań po napojach i innych produktach.

Przeczytaj więcej o  naszym podejściu do systemu kaucyjnego w mediach:

Potrzebny jest integrator rynku, który pogodzi różne interesy – rp.pl

Stwórzmy własny system depozytowo-kaucyjny. Uczmy się na błędach sąsiadów – Gospodarka komunalna (portalsamorzadowy.pl)

Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Select your Region

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)