|Poland

Smart DRS – skuteczne narzędzie ROP i GOZ

16/09/2021

Dobrze zbudowany, efektywny system kaucyjny jest jednym z kluczowych elementów warunkujących tworzenie zamkniętych cyklów gospodarki o obiegu zamkniętych. Jego prawidłowa implementacja pozwoli osiągnąć zakładane efekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.  Sprawnie działający system kaucyjny, to coś znacznie szerszego niż recyklomaty.

SYSTEM KAUCYJNY (ang. DRS -Deposit Return Scheme)- to system, w którym nadaje się wartość opakowaniu. Konsument przy zakupie uiszcza opłatę kaucyjną za opakowanie produktu, którą potem odzyskuje przy jego zwrocie. Nadanie opakowaniom w ten sposób wartości sprawia, że są odbierane jako cenny materiał, a nie zwykły „śmieć”.  Zebrane  opakowania trafiają do recyklingu i dzięki temu, zamiast na składowisko, trafiają ponownie jako resurowiec do obiegu.

W powszechnej świadomości system kaucyjny może być utożsamiany z recyklomatami (ang. RVM- Reverse Vending Machine), tymczasem są one jedynie punktem styku konsumentów ze znacznie szerszym i złożonym procesem. Efektywnie działający system, czyli taki, który skutecznie wspiera transformację gospodarki ku obiegowi zamkniętemu to system sprawnie łączący wiele jego elementów, czyli: wprowadzających, punkty zbiórki, recyklomaty, firmy logistyczne i komunalne, sortownie, recyklerów, gminy, operatora systemu, administratora oraz konsumentów. Wspólnym mianownikiem łączącym wszystkie te elementy powinny być dobrze zdefiniowane procesy oraz system informatyczny, którego rolą jest skomunikowanie  wszystkich interesariuszy oraz zapewnienie transparentności i stabilności systemu kaucyjnego Skuteczny system musi pogodzić wszystkich interesariuszy, dopasować się do lokalnego rynku i zagwarantować przejrzystość (kosztów i danych).

KLUCZOWY MOMENT DO ZINTENSYFIKOWANIA PRACY NAD WDROŻENIEM W POLSCE SYSTEMU KAUCYJNEGO

Zgodnie z dyrektywą SUP już w 2025 roku butelki PET muszą być wykonane w 25% z surowca z recyklingu, w 2030 r. wszystkie butelki muszą zawierać 30% surowca z recyklingu, a w 2029 roku poziom zbiórki plastikowych butelek ma osiągnąć 90%. Przy obecnym sposobie zbiórki i bez wprowadzenia systemu kaucyjnego osiągnięcie wspomnianych poziomów będzie niemożliwe. Doskonale zdają sobie z tego sprawę wprowadzający (m.in. producenci wód mineralnych oraz napojów) deklarując poparcie dla stworzenia systemu kaucyjnego w Polsce. To najlepsza praktyka, która pozwoli zapewnić strumień odpowiedniej jakości surowca i umożliwi recykling “bottle to bottle”. Z pewnością to również duży krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. Circular economy), dlatego projektowania systemu nie możemy już dłużej odkładać w czasie.

STAJEMY TERAZ PRZED NIEPOWTARZALNĄ SZANSĄ ZBUDOWANIA OD NOWA I WDROŻENIA W POLSCE JEDNEGO Z NAJLEPIEJ DZIAŁAJĄCYCH SYSTEMÓW KAUCYJNYCH NA ŚWIECIE, KTÓRY:

 • jest dostępny i angażujący dla konsumenta,  
 • umożliwia wyliczenie kosztu netto zagospodarowania konkretnego opakowania,
 • śledzi cały cykl życia opakowania,
 • jest zaawansowany technologicznie i bezpieczny, co eliminuje możliwość oszustw,
 • wykorzystuje obecnie istniejącą infrastrukturę gospodarki odpadami
 • zmniejsza koszty inwestycyjne.  

Jest to możliwe, bo budujemy w naszym kraju system od nowa - możemy czerpać z doświadczeń zebranych zagranicą, wykorzystać ich mocne strony i skorygować liczne wady, które w polskich realiach mogą nabrać na znaczeniu.

TRADYCYJNY SYSTEM KAUCYJNY VS  SMART DRS

Tradycyjnie system kaucyjny wykorzystuje recyklomaty ustawione w supermarketach lub zbiórkę ręczną, gdzie produkt odbierany jest przez kasjera przy ladzie, a następnie, niezgnieciony trafia do centrum rozliczeniowego. Smart DRS to rozwinięcie podejścia tradycyjnego, gdzie dzięki wykorzystaniu nowych technologii, oprócz recyklomatów, wykorzystywana jest szeroka i różnorodna infrastruktura do zbiórki opakowań, która jest ze sobą połączona systemem informatycznym. Smart DRS zwiększa dostępność systemu dla wszystkich konsumentów, a ponadto:

 1. Sprosta wymaganiom dyrektywy SUP i specyficznym warunkom rynkowym w Polsce
 2. Wykorzystuje zalety wysoce skutecznych systemów kaucyjnych jednoczenie stawiając czoła wyzwaniom takim jak wysokie inwestycje czy oszustwa
 3. Obejmuje najszerszą możliwą różnorodność produktów i rodzajów materiałów
 4. Wykorzystuje nowe technologie, aby zapewnić konsumentom dostępność i zapobiegać oszustwom
 5. Wspiera cele GOZ poprzez umożliwienie podejścia produkt do produktu np. „bottle to bottle”

ROZWIĄZANIE Smart DRS

w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, pozwala na osiągnięcie założonych celów środowiskowych dostarczając korzystniejsze finansowo, transparentne, konkurencyjne, dogodne dla konsumenta rozwiązanie, które jest dopasowane do dzisiejszych wyzwań i umożliwia łatwe dołączanie do systemu kolejnych grup opakowań np. szkła, aluminium, czy opakowań wielomateriałowych.  System to narzędzie gospodarki o obiegu zamkniętym, które zamyka obieg opakowań po napojach i innych produktach.

Przeczytaj więcej o  naszym podejściu do systemu kaucyjnego w mediach:

Potrzebny jest integrator rynku, który pogodzi różne interesy - rp.pl

Stwórzmy własny system depozytowo-kaucyjny. Uczmy się na błędach sąsiadów - Gospodarka komunalna (portalsamorzadowy.pl)

Najnowsze wiadomości

3 lekcje z Niemiec, czyli jak w Polsce możemy wdrożyć system kaucyjny lepiej

Niemiecki system kaucyjny dziś dobrze realizuje cele środowiskowe, jest przyjazny dla konsumenta oraz satysfakcjonuje producentów i handel. Jednak nie było tak zawsze, niemal 20 lat jego funkcjonowania to czas sprawdzianu dla zastosowanych rozwiązań. Część z nich zdało egzamin, a część okazało się być dla systemu obciążeniem i wymagało modyfikacji. Definiując ramy prawne polskiego systemu kaucyjnego […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PODCZAS KLASYFIKACJI ODPADÓW

Do najczęściej pojawiających się błędów należą: 1. Przypisywanie kodów odpadów w oparciu o nazwę rodzaju odpadu – bez uwzględnienia źródła pochodzenia. Patrząc pobieżnie na kody wskazane w katalogu odpadów, często można znaleźć kilka rodzajów odpadów, które teoretycznie odpowiadają wytworzonemu w ramach działalności odpadowi. W takiej sytuacji przedsiębiorcy wybierają dowolny kod lub opierają się na sugestii […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
ZASADY PRAWIDŁOWEJ KLASYFIKACJI ODPADÓW

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wytwarzają często różne rodzaje odpadów. Wynika to ze specyfiki prowadzonych procesów lub rodzaju świadczonych usług. Przedsiębiorca będący wytwórcą odpadów jest zobowiązany do ich prawidłowego zagospodarowania – aby było to możliwe, należy prawidłowo sklasyfikować wytwarzane odpady. Co ważne – odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację odpadów spoczywa wyłącznie na wytwórcy odpadów, a nie na […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
BACK TO MAIN NEWS
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram