|Poland

4 najczęstsze błędy popełniane podczas klasyfikacji odpadów

18/08/2022

Do najczęściej pojawiających się błędów należą:

1. Przypisywanie kodów odpadów w oparciu o nazwę rodzaju odpadu – bez uwzględnienia źródła pochodzenia.

Patrząc pobieżnie na kody wskazane w katalogu odpadów, często można znaleźć kilka rodzajów odpadów, które teoretycznie odpowiadają wytworzonemu w ramach działalności odpadowi. W takiej sytuacji przedsiębiorcy wybierają dowolny kod lub opierają się na sugestii odbiorcy, co może być błędem. Klasyfikacji powinno się dokonywać w oparciu o źródło pochodzenia odpadu – w praktyce należy więc najpierw odnaleźć numer grupy pasującej do wytworzonego odpadu, następnie konkretną podgrupę, a dopiero na końcu rodzaj odpadu. Jeśli natomiast pojawiła się już sugestia konkretnego kodu, to należy zweryfikować, czy grupa i podgrupa jest adekwatna do prowadzonego procesu, w którym odpad został wytworzony.

2. Klasyfikowanie odpadów pochodzących z działalności pod kodem z grupy 19.

W przypadku gdy podmiot nie eksploatuje instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, a także nie prowadzi procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, błędem jest stosowanie w klasyfikacji odpadów kodów z grupy 19. W szczególności zastosowanie kodów dotyczących instalacji i urządzeń do zagospodarowania odpadów może zwrócić uwagę organów kontrolnych, ponieważ w takiej sytuacji podmiot powinien dysponować zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

3. Nadawanie odpadom niebezpiecznym kodów przeznaczonych dla odpadów innych niż niebezpieczne.

W katalogu odpadów stosowane jest oznaczenie odpadów niebezpiecznych poprzez symbol „*”. Należy pamiętać, żeby podczas klasyfikacji zawsze nadawać odpadom niebezpiecznym kod zakończony symbolem „*”. Przykładowo: jeśli wytworzony odpad to metalowa puszka po farbie stanowiącej substancję niebezpieczną, to prawidłowym kodem będzie 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Błędem byłoby sklasyfikowanie tego odpadu jako 15 01 04 – opakowania z metali.

4. Zmiana klasyfikacji wytwarzanych odpadów pod naciskiem podmiotu odbierającego odpad.

Podmiotem ponoszącym pełną odpowiedzialność za klasyfikację odpadów jest ich wytwórca. Sugestie odbiorcy odpadów mogą być pomocne, jednak zawsze należy sprawdzić, czy proponowany kod (zarówno rodzaj, jak i grupa oraz podgrupa) jest adekwatny do wytworzonego odpadu i prowadzonej działalności.

Najnowsze wiadomości

O czym należy pamiętać podczas prowadzenia ewidencji odpadowej w systemie BDO?

Przypominamy, że prowadzenie ewidencji odpadów odbywa się w formie elektronicznej w BDO. Wielu przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji odpadowej skarży się, że system BDO nie jest dostosowany do potrzeb użytkowników oraz jest nieintuicyjny i trudny w obsłudze. W poniższym artykule podpowiadamy, w jaki sposób ułatwić sobie pracę w BDO oraz przedstawiamy nasz nowy […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Sprawozdawczość zerowa za sieć zbierania pojazdów – czy jest obowiązkowa?

Nie ma obowiązku składania sprawozdania zerowego w zakresie sieci zbierania pojazdów. Należy jednak brać pod uwagę, że jeżeli podmiot pozostaje w rejestrze BDO jako wprowadzający pojazdy, urząd marszałkowski ma prawo wezwać do złożenia wyjaśnień w przypadku braku sprawozdania. Zgodnie z art. 15 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzający pojazd sporządza roczne sprawozdanie zawierające […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Szukasz pomysłu na ciekawy materiał dla pracowników z okazji Dnia Ziemi? Wykorzystaj nasz webinar!

Dbanie o środowisko naturalne i racjonalne gospodarowanie zasobami to tematy, które są coraz ważniejsze dla wielu firm i ich pracowników. Jednym z kluczowych elementów takiego podejścia jest właściwa segregacja odpadów. Niestety, wciąż wiele osób, chociaż dostrzega wagę tego zagadnienia, nie wie, jak prawidłowo z nimi postępować. Okazuje się, że dużym wyzwaniem są dla nas na […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
BACK TO MAIN NEWS
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram