|Poland

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PODCZAS KLASYFIKACJI ODPADÓW

18/08/2022

Do najczęściej pojawiających się błędów należą:

1. Przypisywanie kodów odpadów w oparciu o nazwę rodzaju odpadu – bez uwzględnienia źródła pochodzenia.

Patrząc pobieżnie na kody wskazane w katalogu odpadów, często można znaleźć kilka rodzajów odpadów, które teoretycznie odpowiadają wytworzonemu w ramach działalności odpadowi. W takiej sytuacji przedsiębiorcy wybierają dowolny kod lub opierają się na sugestii odbiorcy, co może być błędem. Klasyfikacji powinno się dokonywać w oparciu o źródło pochodzenia odpadu – w praktyce należy więc najpierw odnaleźć numer grupy pasującej do wytworzonego odpadu, następnie konkretną podgrupę, a dopiero na końcu rodzaj odpadu. Jeśli natomiast pojawiła się już sugestia konkretnego kodu, to należy zweryfikować, czy grupa i podgrupa jest adekwatna do prowadzonego procesu, w którym odpad został wytworzony.

2. Klasyfikowanie odpadów pochodzących z działalności pod kodem z grupy 19.

W przypadku gdy podmiot nie eksploatuje instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, a także nie prowadzi procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, błędem jest stosowanie w klasyfikacji odpadów kodów z grupy 19. W szczególności zastosowanie kodów dotyczących instalacji i urządzeń do zagospodarowania odpadów może zwrócić uwagę organów kontrolnych, ponieważ w takiej sytuacji podmiot powinien dysponować zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

3. Nadawanie odpadom niebezpiecznym kodów przeznaczonych dla odpadów innych niż niebezpieczne.

W katalogu odpadów stosowane jest oznaczenie odpadów niebezpiecznych poprzez symbol „*”. Należy pamiętać, żeby podczas klasyfikacji zawsze nadawać odpadom niebezpiecznym kod zakończony symbolem „*”. Przykładowo: jeśli wytworzony odpad to metalowa puszka po farbie stanowiącej substancję niebezpieczną, to prawidłowym kodem będzie 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Błędem byłoby sklasyfikowanie tego odpadu jako 15 01 04 – opakowania z metali.

4. Zmiana klasyfikacji wytwarzanych odpadów pod naciskiem podmiotu odbierającego odpad.

Podmiotem ponoszącym pełną odpowiedzialność za klasyfikację odpadów jest ich wytwórca. Sugestie odbiorcy odpadów mogą być pomocne, jednak zawsze należy sprawdzić, czy proponowany kod (zarówno rodzaj, jak i grupa oraz podgrupa) jest adekwatny do wytworzonego odpadu i prowadzonej działalności.

Najnowsze wiadomości

Poznań zbiera Elektryczne Śmieci i wspiera WOŚP

Ponad sto pojemników na elektroodpady stanie wkrótce w Poznaniu. Obecnie 60 z nich można już zobaczyć na ulicach miasta. Do środka można wrzucić nawet zepsute komputery czy zepsute elektronarzędzia. Dzięki temu łatwiej będzie pozbyć się starego sprzętu RTV i AGD, a przy tym wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Postawienie pojemników na drobny sprzęt RTV i […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Rola centrów liczenia w systemie kaucyjnym i wyzwania związane z ich projektowaniem

Centra liczenia (ang. Counting Centres), w których przechowywany jest materiał zebrany ze sklepów i przygotowywany do recyklingu, to jeden z kluczowych elementów systemu kaucyjnego, ale też ogromna inwestycja finansowa. W niniejszym tekście podsumowujemy informacje na temat tego, jaką pełnią rolę i jak funkcjonują. Z tą wiedzą łatwiej myśleć o zaprojektowaniu siatki centrów liczenia w taki […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
3 lekcje z Niemiec, czyli jak w Polsce możemy wdrożyć system kaucyjny lepiej

Niemiecki system kaucyjny dziś dobrze realizuje cele środowiskowe, jest przyjazny dla konsumenta oraz satysfakcjonuje producentów i handel. Jednak nie było tak zawsze, niemal 20 lat jego funkcjonowania to czas sprawdzianu dla zastosowanych rozwiązań. Część z nich zdało egzamin, a część okazało się być dla systemu obciążeniem i wymagało modyfikacji. Definiując ramy prawne polskiego systemu kaucyjnego […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
BACK TO MAIN NEWS
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram