4 najczęstsze błędy popełniane podczas klasyfikacji odpadów

Udostępnij:

Do najczęściej pojawiających się błędów należą:

1. Przypisywanie kodów odpadów w oparciu o nazwę rodzaju odpadu – bez uwzględnienia źródła pochodzenia.

Patrząc pobieżnie na kody wskazane w katalogu odpadów, często można znaleźć kilka rodzajów odpadów, które teoretycznie odpowiadają wytworzonemu w ramach działalności odpadowi. W takiej sytuacji przedsiębiorcy wybierają dowolny kod lub opierają się na sugestii odbiorcy, co może być błędem. Klasyfikacji powinno się dokonywać w oparciu o źródło pochodzenia odpadu – w praktyce należy więc najpierw odnaleźć numer grupy pasującej do wytworzonego odpadu, następnie konkretną podgrupę, a dopiero na końcu rodzaj odpadu. Jeśli natomiast pojawiła się już sugestia konkretnego kodu, to należy zweryfikować, czy grupa i podgrupa jest adekwatna do prowadzonego procesu, w którym odpad został wytworzony.

2. Klasyfikowanie odpadów pochodzących z działalności pod kodem z grupy 19.

W przypadku gdy podmiot nie eksploatuje instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, a także nie prowadzi procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, błędem jest stosowanie w klasyfikacji odpadów kodów z grupy 19. W szczególności zastosowanie kodów dotyczących instalacji i urządzeń do zagospodarowania odpadów może zwrócić uwagę organów kontrolnych, ponieważ w takiej sytuacji podmiot powinien dysponować zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

3. Nadawanie odpadom niebezpiecznym kodów przeznaczonych dla odpadów innych niż niebezpieczne.

W katalogu odpadów stosowane jest oznaczenie odpadów niebezpiecznych poprzez symbol „*”. Należy pamiętać, żeby podczas klasyfikacji zawsze nadawać odpadom niebezpiecznym kod zakończony symbolem „*”. Przykładowo: jeśli wytworzony odpad to metalowa puszka po farbie stanowiącej substancję niebezpieczną, to prawidłowym kodem będzie 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Błędem byłoby sklasyfikowanie tego odpadu jako 15 01 04 – opakowania z metali.

4. Zmiana klasyfikacji wytwarzanych odpadów pod naciskiem podmiotu odbierającego odpad.

Podmiotem ponoszącym pełną odpowiedzialność za klasyfikację odpadów jest ich wytwórca. Sugestie odbiorcy odpadów mogą być pomocne, jednak zawsze należy sprawdzić, czy proponowany kod (zarówno rodzaj, jak i grupa oraz podgrupa) jest adekwatny do wytworzonego odpadu i prowadzonej działalności.

Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)