Kampanie Społeczne: ODN@WIAMY 2021 – jeden projekt, wiele korzyści

Kampanie Społeczne: ODN@WIAMY 2021 – jeden projekt, wiele korzyści

Udostępnij:

Odn@wiamy to projekt ze wspaniałym ekologiczno – społecznym potencjałem: organizacje i ich pracownicy oddają sprzęt komputerowy, z którego już nie korzystają, ten jest naprawiany, lub usprawniany, a potem przekazany świetlicom środowiskowym lub poddany recyklingowi, jeśli nie nadaje się do ponownego użycia. A kluczową częścią projektu jest edukacja wszystkich jej odbiorców. Odn@wiamy to zespołowe działanie z korzyścią dla środowiska i w duchu gospodarki cyrkularnej.

Początki projektu

Odn@wiamy jest wynikiem współpracy CCR Relectra Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Elektrorecykling S.A. oraz Fundacji Zaraz Wracam. Powstał w potrzebie chwili, na początku pierwszej fali pandemii, jako zrównoważona forma wsparcia dla dzieci w wieku szkolnym, których dostęp do edukacji został drastycznie utrudniony. Komputery, które w innym wypadku zostałyby oddane prosto do zakładu, jako odpad, dzięki Odn@wiamy dostały kolejną szansę na dalsze służenie nowym właścicielom. Pierwsza edycja cieszyła się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców zrzeszonych wśród grupy CCR Polska – kilkanaście przedsiębiorstw oddało ponad 100 sztuk sprzętu komputerowego, dzięki czemu dalej przekazano 48 zestawów komputerowych do 5 partnerów społecznych w Polsce.

Odn@wiamy 2021 – ambitny cel

W tym roku cel jest jeszcze ambitniejszy – przekazanie 100 sztuk pełnowartościowego sprzętu komputerowego partnerom społecznym, czyli świetlicom środowiskowym. Cel jest możliwy do osiągnięcia – do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 20 firm.

Uczestnicy Odn@wiamy 2021 mogli wybrać jeden z 3 scenariuszy uczestnictwa: przekazać jedynie sprzęt firmowy, zorganizować zbiórkę wśród pracowników ich sprzętu prywatnego lub połączyć oba rodzaje zbiórek.

Więcej niż zbiórka elektroodpadów

Kluczową wartością Odn@wiamy jest  tworzenie pozytywnego klimatu wokół recyklingu elektroodpadów i budzenie świadomości nt gospodarki cyrkularnej.  Organizator projektu nie tylko zbiera, naprawia i przekazuje sprzęt komputerowy partnerom społecznym. Ważnym elementem jest edukacja wszystkich grup odbiorców, które mają styczność z Odn@wiamy, przede wszystkim pracowników firm biorących udział w akcji.

Było dla nas ważne, aby zbiórkę sprzętu wykorzystać jako pretekst do edukacji nt recyklingu elektroodpadów również wśród pracowników naszych klientów. To grupa licząca nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Dlatego w tym roku, poza zbiórką sprzętu firmowego, zaprosiliśmy naszych klientów do zorganizowania zbiórki wśród swoich pracowników. Przygotowaliśmy całość procesu tak, aby udział w Odn@wiamy był możliwie prosty. Opracowaliśmy materiały komunikacyjno-edukacyjne gotowe do użycia przez uczestników projektu i wspierające w zaangażowaniu w zbiórkę pracowników. Przygotowaliśmy również materiały komunikacyjne z okazji Dnia Ziemi, z których firmy mogły skorzystać i promować wiedzę o ekologii i elektroodpadach wśród swoich pracowników. - komentuje Monika Wyciechowska, Education Marketing Manager, CCR Polska sp. z o.o.

Dodatkowo, we współpracy z autorką gry i ekoedukatorką Dominiką Lenkowską-Piechocką – Who will save the planet, powstała rodzinna gra planszowa „Who will save the planet & Elektrośmieci”. Planszówka pozwala na wspólne budowanie wiedzy o ekologii, elektroodpadach i zero-waste poprzez quizy, zadania i grywalizację. Jest dostępna w formie pdf. i zaprojektowana zgodnie z zasadami ekodruku. Uczestnicy w prosty sposób sami mogą ją stworzyć i wspólnie się z niej uczyć bawiąc. Planszówka będzie również promowana wśród partnerów społecznych Odn@wiamy.

Odn@wiamy promuje “Reuse” i uczy programowania

Projektując tegoroczną edycję Odn@wiamy szukaliśmy sposobu, aby podkreślić, że sprzęt, który przekazujemy naszym partnerom jest pełnowartościowy i może służyć do czegoś więcej niż np. prosta edycja tekstu. Postawiliśmy na programowanie. Dlatego we współpracy z naszym partnerem, firmą PixBlocks, przeprowadzimy dla naszych partnerów społecznych warsztaty, dzięki którym wychowawcy będą mogli wspierać dzieci w nauce programowania przy wykorzystaniu zainstalowanej na każdym przekazanym komputerze aplikacji PixBlocks. – dodaje Monika Wyciechowska.

PixBlocks to polska firma, która tworzy rozwiązania pomagające w nauce programowania dzieci i dorosłych. Flagowym produktem PixBlocks jest aplikacja na komputery o tej samej nazwie, która wykorzystywana jest już w kilku tysiącach polskich szkół podczas zajęć informatyki.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Zwieńczeniem Odn@wiamy 2021 będą wspólne z partnerami społecznymi, partnerami wspierającymi i uczestnikami obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. W tym czasie organizator projektu zaplanował konkurs i działania komunikacyjne promujące recykling elektroodpadów i gospodarkę obiegu zamkniętego.

Odn@wiamy jest jednym z działań możliwych do realizacji dzięki powierzeniu firmie CCR Relectra realizacji obowiązków w zakresie publicznych kampanii edukacyjnych. Każdego roku, dzięki współpracy i zaufaniu swoich klientów, spółka prowadzi dziesiątki wartościowych działań promujących ponowne wykorzystanie, segregację i recykling odpadów.

Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Select your Region

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)