EKOPROJEKTOWANIE – nie tylko dla opakowań, pamiętaj o sprzęcie elektrycznym

EKOPROJEKTOWANIE – nie tylko dla opakowań, pamiętaj o sprzęcie elektrycznym

Udostępnij:

Ostatnie doniesienia medialne zostały zdominowane przez ekoprojektowanie opakowań, które ma być częścią zapowiadanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska systemu depozytowego. Według założeń ekoprojektowanie ma pozwolić na ekomodulację, czyli uzależnienie wysokości stawki za wprowadzenie do obrotu od przydatności opakowania do recyklingu lub ponownego użycia. Założenie słuszne…, ale ciągle brak konkretnych wytycznych, a kształt systemu depozytowego nie jest znany.

Tymczasem stoją przed nami wyzwania związane z ekprojektowaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obowiązek ten wynika z dyrektywy 2009/125/WE, której celem jest: „(…) osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska przez redukcję potencjalnego wpływu produktów związanych z energią na środowisko, co będzie w efekcie korzystne dla konsumentów i innych użytkowników końcowych”. Ponadto dyrektywa wskazuje, że: „Zrównoważony rozwój wymaga również należytego uwzględnienia wpływu zdrowotnego, społecznego i ekonomicznego przewidywanych środków. Poprawa efektywności energetycznej produktów i efektywności wykorzystania zasobów przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw energii i zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne, co stanowi warunki konieczne zdrowej gospodarki, a tym samym zrównoważonego rozwoju”.

Jednym z podstawowych założeń ekoprojektowania jest obowiązek przedłużenia okresu życia produktów określonego jako: minimalny gwarantowany okres życia, minimalny czas dostępności części zamiennych, modułowość, możliwość uaktualnienia, możliwość naprawy. Należy pamiętać, że obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności części zamiennych zaczęły obowiązywać od 1 marca 2021 r.

Rozporządzenie wykonawcze nr 2019/2023 dotyczy różnych grup sprzętu i jest bardzo szczegółowe. Dobry przykład wskazujący kierunki regulacji stanowią wymagania dotyczące części zamiennych dla pralek i pralko-suszarek. Zgodnie z rozporządzeniem część zamienna oznacza oddzielną część, którą można zastąpić część pełniącą tę samą lub podobną funkcję w produkcie. Jak to wygląda w szczegółach? Producenci, importerzy pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych lub ich upoważnieni przedstawiciele muszą udostępnić profesjonalnym serwisom naprawczym minimum następujące części zamienne przez okres co najmniej dziesięciu lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu do obrotu:

— silniki i szczotki silnika;

— pas transmisyjny między silnikiem a bębnem;

— pompy;

— amortyzatory i sprężyny;

— bęben do prania, krzyżak bębna i powiązane łożyska kulkowe (osobno lub w zestawie);

— grzałki i elementy grzewcze, w tym pompy ciepła (osobno lub w zestawie)

— rury i powiązany sprzęt, w tym wszystkie przewody elastyczne, zawory, filtry i systemy aquastop (osobno lub w zestawie);

— płytki obwodu drukowanego;

— wyświetlacze elektroniczne;

— wyłączniki ciśnieniowe;

— termostaty i czujniki;

— oprogramowanie i oprogramowanie układowe, w tym oprogramowanie służące do resetowania.

 

Należy również pamiętać, że wykaz części zamiennych i procedura ich zamawiania muszą być dostępne dla wszystkich na publicznie dostępnej stronie internetowej producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela, najpóźniej dwa lata po wprowadzeniu do obrotu pierwszego egzemplarza danego modelu oraz do końca okresu dostępności tych części zamiennych.

Obecnie wymagania dotyczą wybranych grup sprzętu, ale należy się spodziewać rozszerzenia regulacji o kolejne produkty związane z energią, np. odkurzacze, piekarniki, płyty kuchenne, smartfony. Konieczne jest monitorowanie przepisów w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw potrzebie śledzenia zmieniającego się prawa, CCR Polska Sp. z o.o. opracowuje materiały informacyjne i eksperyzy ułatwiające weryfikację obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach. Wkrótce zostanie uruchomiona e‑baza wiedzy zawierająca m.in. moduł informacyjny i ekspercki.

Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Select your Region

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)