Search.
|Poland

EKOPROJEKTOWANIE – nie tylko dla opakowań, pamiętaj o sprzęcie elektrycznym

14/04/2021

Ostatnie doniesienia medialne zostały zdominowane przez ekoprojektowanie opakowań, które ma być częścią zapowiadanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska systemu depozytowego. Według założeń ekoprojektowanie ma pozwolić na ekomodulację, czyli uzależnienie wysokości stawki za wprowadzenie do obrotu od przydatności opakowania do recyklingu lub ponownego użycia. Założenie słuszne..., ale ciągle brak konkretnych wytycznych, a kształt systemu depozytowego nie jest znany.

Tymczasem stoją przed nami wyzwania związane z ekprojektowaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obowiązek ten wynika z dyrektywy 2009/125/WE, której celem jest: „(...) osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska przez redukcję potencjalnego wpływu produktów związanych z energią na środowisko, co będzie w efekcie korzystne dla konsumentów i innych użytkowników końcowych”. Ponadto dyrektywa wskazuje, że: „Zrównoważony rozwój wymaga również należytego uwzględnienia wpływu zdrowotnego, społecznego i ekonomicznego przewidywanych środków. Poprawa efektywności energetycznej produktów i efektywności wykorzystania zasobów przyczynia się do bezpieczeństwa dostaw energii i zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne, co stanowi warunki konieczne zdrowej gospodarki, a tym samym zrównoważonego rozwoju”.

Jednym z podstawowych założeń ekoprojektowania jest obowiązek przedłużenia okresu życia produktów określonego jako: minimalny gwarantowany okres życia, minimalny czas dostępności części zamiennych, modułowość, możliwość uaktualnienia, możliwość naprawy. Należy pamiętać, że obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności części zamiennych zaczęły obowiązywać od 1 marca 2021 r.

Rozporządzenie wykonawcze nr 2019/2023 dotyczy różnych grup sprzętu i jest bardzo szczegółowe. Dobry przykład wskazujący kierunki regulacji stanowią wymagania dotyczące części zamiennych dla pralek i pralko-suszarek. Zgodnie z rozporządzeniem część zamienna oznacza oddzielną część, którą można zastąpić część pełniącą tę samą lub podobną funkcję w produkcie. Jak to wygląda w szczegółach? Producenci, importerzy pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych lub ich upoważnieni przedstawiciele muszą udostępnić profesjonalnym serwisom naprawczym minimum następujące części zamienne przez okres co najmniej dziesięciu lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu do obrotu:

— silniki i szczotki silnika;

— pas transmisyjny między silnikiem a bębnem;

— pompy;

— amortyzatory i sprężyny;

— bęben do prania, krzyżak bębna i powiązane łożyska kulkowe (osobno lub w zestawie);

— grzałki i elementy grzewcze, w tym pompy ciepła (osobno lub w zestawie)

— rury i powiązany sprzęt, w tym wszystkie przewody elastyczne, zawory, filtry i systemy aquastop (osobno lub w zestawie);

— płytki obwodu drukowanego;

— wyświetlacze elektroniczne;

— wyłączniki ciśnieniowe;

— termostaty i czujniki;

— oprogramowanie i oprogramowanie układowe, w tym oprogramowanie służące do resetowania.

Należy również pamiętać, że wykaz części zamiennych i procedura ich zamawiania muszą być dostępne dla wszystkich na publicznie dostępnej stronie internetowej producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela, najpóźniej dwa lata po wprowadzeniu do obrotu pierwszego egzemplarza danego modelu oraz do końca okresu dostępności tych części zamiennych.

Obecnie wymagania dotyczą wybranych grup sprzętu, ale należy się spodziewać rozszerzenia regulacji o kolejne produkty związane z energią, np. odkurzacze, piekarniki, płyty kuchenne, smartfony. Konieczne jest monitorowanie przepisów w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw potrzebie śledzenia zmieniającego się prawa, CCR Polska Sp. z o.o. opracowuje materiały informacyjne i eksperyzy ułatwiające weryfikację obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach. Wkrótce zostanie uruchomiona e-baza wiedzy zawierająca m.in. moduł informacyjny i ekspercki.

Najnowsze wiadomości

Reverse Logistics Group (RLG) - silna globalna marka już w Polsce

CCR przeprowadził rebranding i zmienia nazwy spółek na RLG Patrick Wiedemann  - Dyrektor Zarządzający CCR Polska i Andrzej Grzymała Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający poinformowali w czerwcu br. o ujednoliceniu logo spółek w ramach Grupy Reverse Logistics Group (RLG) i docelowej zmianie nazw z CCR na RLG. Rebranding i ujednolicenie nazw podkreśla przynależność firm do globalnej, silnej marki […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Kampanie Społeczne: ODN@WIAMY 2021 – jeden projekt, wiele korzyści

Odn@wiamy to projekt ze wspaniałym ekologiczno – społecznym potencjałem: organizacje i ich pracownicy oddają sprzęt komputerowy, z którego już nie korzystają, ten jest naprawiany, lub usprawniany, a potem przekazany świetlicom środowiskowym lub poddany recyklingowi, jeśli nie nadaje się do ponownego użycia. A kluczową częścią projektu jest edukacja wszystkich jej odbiorców. Odn@wiamy to zespołowe działanie z korzyścią dla środowiska i w duchu gospodarki cyrkularnej. Początki projektu […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Marsjański Łazik z niezwykłym rodowodem

Potrafią robić sobie zdjęcia i pokonywać wyboiste kratery niczym uczestnicy rajdu Paryż-Dakar; niestraszne im najsilniejsze w całym Układzie Słonecznym burze piaskowe i temperatury poniżej 143 stopni Celsjusza. Łaziki marsjańskie, wysyłane w kosmos od lat 70., tworzą dokumentację fotograficzną, zbierają próbki geologiczne oraz szukają śladów życia. Ostatni łazik Perservence wylądował na Kraterze Jezero  w sercu Czerwonej […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
BACK TO MAIN NEWS
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram