Efektywny system kaucyjny?

Udostępnij:

Dobrze zaprojektowany „Smart” system DRS opiera się na zrozumieniu lokalnej sytuacji i kluczowych procesów z uwzględnieniem wniosków z innych krajów.

System kaucyjny to szereg procesów, w które zaangażowanych jest wiele stron. To, czy uda się stworzyć w Polsce efektywny środowiskowo i kosztowo system kaucyjny zależy od tego, jak sprawnie wspomniane procesy będą monitorowane i zarządzane przez operatora systemu. Korzystając z wieloletniego doświadczenia na rynku, RLG zbudowało zintegrowany system do zarządzania i promuje dobrze zaprojektowany Smart DRS (Deposit Return Scheme), który wspiera zarządzanie systemem kaucyjnym. „Smart” podejście do DRS opiera się na tradycyjnym systemie opracowanym przez RLG we wczesnych latach 2000. Bierze pod uwagę jego pozytywne aspekty i doświadczenia, ale także odnosi się do negatywnych aspektów i wniosków z konwencjonalnych systemów DRS. Dobrze zaprojektowany DRS musi odpowiadać wymaganiom lokalnego rynku, poszukiwać wydajności i wykorzystywać nowe technologie powszechnie stosowane w innych branżach, takie jak kody Data Matrix, które oprócz DRS umożliwiają wiele innych zastosowań, np. w marketingu lub identyfikowalności produktu. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania proponowanego przez RLG, system kaucyjny wesprze realizację celów recyklingu w bardziej optymalny kosztowo sposób oraz otworzy się na nisko kosztowe rozszerzenie i rozwój, jeśli zajdzie taka potrzeba w przyszłości.

Systemu kaucyjnego nie można sprowadzać do recyklomatów (RVM), to przede wszystkim system interesariuszy i interakcji między nimi. Musi on umożliwiać efektywną i elastyczną komunikację uczestników systemu: producentów, firm logistycznych, infrastruktury do zbiórki włączając producentów RVM oraz innych technologii, systemów kasowych znajdujących się w punktach handlowych będących punktami zbiórki oraz systemów rządowych do raportowania.

Jako RLG współpracujemy z różnymi partnerami i podwykonawcami, co przekłada się na naszą zdolność do integracji urządzeń i maszyn od różnych dostawców/producentów w naszym systemie. Możliwość ta zapewnia operatorowi systemu swobodę w ogłaszaniu przetargów na infrastrukturę do zbiórki. – komentuje Andrzej Grzymała, dyrektor zarządzający i wiceprezes RLG w Polsce

Zachowania konsumentów się zmieniają, dlatego Smart DRS umożliwia zbiórkę niemal w każdym miejscu, bez konieczności ograniczania się do recyklomatów, które mają swoje niewątpliwe zalety, ale nie można ich zastosować wszędzie. Poza recyklomatami, Smart DRS pozwala także na wykorzystanie zróżnicowanych metod zbiórki, łatwych do zaimplementowania również w małych sklepach, w urzędach, nawet w lokalizacjach zewnętrznych, zapewniając przy tym najwyższą jakość materiału. W przeciwieństwie do odbioru ręcznego stosowanego w obecnych systemach depozytowych, DRS oferuje również miażdżenie zebranych materiałów, co znacząco wpływa na koszty logistyczne.

W proponowanym przez nas rozwiązaniu dajemy również możliwość zbudowania bardziej dostępnego dla Polaków systemu kaucyjnego. Biorąc pod uwagę strukturę sprzedaży i zamieszkania w naszym kraju, błędem byłoby ograniczać możliwość zwrotu opakowania tylko do dużych sklepów. I to nie tylko kwestia wygody konsumentów, ale troski o właścicieli mniejszych punktów handlowych. Jeśli będziemy patrzeć szerzej i oprzemy polski system kaucyjny o rozwiązanie możliwe do zaimplementowania w każdym, nawet małym, osiedlowym sklepie, stworzymy sprawiedliwy system, bez promowania sklepów wielkopowierzchniowych, bo tam możemy niechcący przekierować ruch klientów, którzy zamiast oddać butelkę do pobliskiego sklepu i przy okazji zrobić w nim zakupy, obie te potrzeby zrealizują w supermarkecie. A to odbędzie się na pewno kosztem małych rodzimych sklepikarzy – dodaje Grzymała.

Wartością osadzenia polskiego systemu kaucyjnego na zintegrowanym systemie zarządzania Smart DRS jest możliwość zbierania danych. To pozwala na monitorowanie i ciągłą optymalizację procesów, co przekłada się na efektywność finansową i środowiskową, (np. zmniejszenie emisji CO2) oraz umożliwia dokładne wyliczenie kosztów dla wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek.

Śledzenie drogi każdego wprowadzonego do obrotu opakowania to żadne science fiction, ale możliwość technologiczna, szeroko stosowana już w wielu branżach. To też szereg korzyści finansowych dla interesariuszy procesów, w tym generowanie cennych danych i  zminimalizowanie potencjalnych oszustw, które występują w obecnie istniejących systemach – komentuje Grzymała

Smart DRS niekoniecznie jest alternatywą, ale rozszerzeniem tradycyjnego systemu depozytowego, przygotowując go na wyzwania i potrzeby przyszłości. Pozwala np. łatwo rozszerzyć system kaucyjny o zbiórkę innych opakowań, bez względu na ich kształt, a to otwiera drogę do zbiórki również opakowań kartonowych po sokach czy mleku.Musimy pamiętać, iż budujemy system na kolejne 10–15 lat. Nasze podejście i nasz system jest otwarty na przyszłość, istnieją możliwości jego dalszego rozbudowywania, a jednocześnie jest kompatybilny ze wszystkimi obecnie stosowanymi rozwiązaniami w zakresie systemów kaucyjnych. System scala w jednej aplikacji informacje o przepływach materiału i przepływach finansowych. Zbierane przez niego dane pozwalają na ciągłe udoskonalenie systemu kaucyjnego bez efektu blokady - podkreśla Andrzej Grzymała

System kaucyjny​ | Reverse Logistics Group | PL (rev-log.com)

Udostępnij:
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o RLG? Kontakt tutaj.

Enquiry Form

VN | Contact Form (Contact Page + Popup)