Search.
|Poland

CRO – CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

23/08/2021

Centralny Rejestr Operatorów – w skrócie CRO – stanowi rejestr urządzeń (chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła) i systemów ochrony przeciwpożarowej, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

Rejestr powstał w oparciu o zapisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Prowadzony jest w formie elektronicznej (na stronie: dbcro.ichp.pl) przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego.

Jakie urządzenia należy zarejestrować w CRO?

Weryfikację ilości ton ekwiwalentu CO2 pod kątem obowiązku rejestracji należy wykonać oddzielnie dla każdego obiegu czynnika chłodniczego/klimatyzacyjnego. W celu ułatwienia sprawdzenia czy dane urządzenia wymaga rejestracji, Instytut prowadzący CRO udostępnia na swojej stronie materiały, w których podana jest wprost minimalna ilość substancji, jaka podlega rejestracji w CRO dla różnych rodzajów czynników. Obowiązek rejestracji urządzenia ciąży na operatorze.

CzynnikMinimalna ilość podlegająca rejestracji w CRO [kg]
R-327,4
R-134A3,5
R-143A1,1
R-404A1,3
R-407C2,8
R-410A2,4

Kto jest operatorem urządzenia lub systemu?

Operatorem jest osoba fizyczna lub prawna sprawująca faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń objętych rozporządzeniem. Polska ustawa doprecyzowuje ten zapis poprzez określenie, że faktyczna kontrola nad technicznym działaniem produktu lub urządzenia polega na: pełnym dostępie do produktu lub urządzenia umożliwiającym nadzorowanie ich elementów i ich funkcjonowania oraz możliwości ich udostępnienia osobom trzecim; codziennej kontroli funkcjonowania lub działania produktu lub urządzenia, w tym podejmowaniu decyzji o ich włączeniu albo wyłączeniu; podejmowaniu decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących modyfikacji produktu lub urządzenia, w szczególności wymiany poszczególnych elementów, zainstalowania detektora wycieków, podejmowaniu decyzji w sprawie modyfikacji ilości substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w produkcie lub urządzeniu oraz decyzji dotyczących sprawdzenia pod względem wycieków lub naprawy produktu lub urządzenia.

Podmiot staje się operatorem w momencie dostarczenia produktu lub urządzenia na miejsce ich użytkowania lub w dniu zakończenia instalowania i napełnienia urządzenia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym – jeżeli urządzenie wymaga instalacji.

W szczególnych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości ustalenia, kto jest operatorem, przyjmuje się, że jest nim właściciel urządzenia.

Sprawowanie kontroli nad urządzeniem może zostać przekazane przez operatora osobie trzeciej w formie pisemnej, jednak należy pamiętać, że nawet wtedy odpowiedzialność spoczywa na operatorze.

Masz pytania związane z CRO? Skontaktuj się z nami: srodowisko@rev-log.com

Najnowsze wiadomości

ZASADY PRAWIDŁOWEJ KLASYFIKACJI ODPADÓW

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wytwarzają często różne rodzaje odpadów. Wynika to ze specyfiki prowadzonych procesów lub rodzaju świadczonych usług. Przedsiębiorca będący wytwórcą odpadów jest zobowiązany do ich prawidłowego zagospodarowania – aby było to możliwe, należy prawidłowo sklasyfikować wytwarzane odpady. Co ważne – odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację odpadów spoczywa wyłącznie na wytwórcy odpadów, a nie na […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Nowe przepisy dot. Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) – co musisz wiedzieć?

W zeszłym tygodniu Rada i Parlament Europejski wypracowały wstępne porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest uzupełnienie luki występującej w obecnych przepisach o sprawozdawczości niefinansowej i tym samym zażegnanie problemu greenwashingu firm – czyli wprowadzania w błąd  inwestorów deklaracjami dotyczących zgodności produktu lub jego elementów z zasadami […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Zapowiedź systemu kaucyjnego w Polsce. Znamy ramy projektu.

2 czerwca odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca systemu kaucyjnego. Minister Jacek Ozdoba przedstawił wnioski z oceny etapu konsultacji zmian w projekcie ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. Zaznaczał, że Ministerstwo pracuje nad ostatecznym projektem, tak, aby nie doprowadzić do zwiększenia cen produktów, a jedynie zachęcić konsumenta do zwrotu opakowań.   Ministerstwo wzięło pod […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
BACK TO MAIN NEWS
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram