Search.
|Poland

CRO – CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

23/08/2021

Centralny Rejestr Operatorów – w skrócie CRO – stanowi rejestr urządzeń (chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła) i systemów ochrony przeciwpożarowej, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

Rejestr powstał w oparciu o zapisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Prowadzony jest w formie elektronicznej (na stronie: dbcro.ichp.pl) przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego.

Jakie urządzenia należy zarejestrować w CRO?

Weryfikację ilości ton ekwiwalentu CO2 pod kątem obowiązku rejestracji należy wykonać oddzielnie dla każdego obiegu czynnika chłodniczego/klimatyzacyjnego. W celu ułatwienia sprawdzenia czy dane urządzenia wymaga rejestracji, Instytut prowadzący CRO udostępnia na swojej stronie materiały, w których podana jest wprost minimalna ilość substancji, jaka podlega rejestracji w CRO dla różnych rodzajów czynników. Obowiązek rejestracji urządzenia ciąży na operatorze.

CzynnikMinimalna ilość podlegająca rejestracji w CRO [kg]
R-327,4
R-134A3,5
R-143A1,1
R-404A1,3
R-407C2,8
R-410A2,4

Kto jest operatorem urządzenia lub systemu?

Operatorem jest osoba fizyczna lub prawna sprawująca faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń objętych rozporządzeniem. Polska ustawa doprecyzowuje ten zapis poprzez określenie, że faktyczna kontrola nad technicznym działaniem produktu lub urządzenia polega na: pełnym dostępie do produktu lub urządzenia umożliwiającym nadzorowanie ich elementów i ich funkcjonowania oraz możliwości ich udostępnienia osobom trzecim; codziennej kontroli funkcjonowania lub działania produktu lub urządzenia, w tym podejmowaniu decyzji o ich włączeniu albo wyłączeniu; podejmowaniu decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących modyfikacji produktu lub urządzenia, w szczególności wymiany poszczególnych elementów, zainstalowania detektora wycieków, podejmowaniu decyzji w sprawie modyfikacji ilości substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w produkcie lub urządzeniu oraz decyzji dotyczących sprawdzenia pod względem wycieków lub naprawy produktu lub urządzenia.

Podmiot staje się operatorem w momencie dostarczenia produktu lub urządzenia na miejsce ich użytkowania lub w dniu zakończenia instalowania i napełnienia urządzenia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym – jeżeli urządzenie wymaga instalacji.

W szczególnych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości ustalenia, kto jest operatorem, przyjmuje się, że jest nim właściciel urządzenia.

Sprawowanie kontroli nad urządzeniem może zostać przekazane przez operatora osobie trzeciej w formie pisemnej, jednak należy pamiętać, że nawet wtedy odpowiedzialność spoczywa na operatorze.

Masz pytania związane z CRO? Skontaktuj się z nami: srodowisko@rev-log.com

Najnowsze wiadomości

Efektywny system kaucyjny?

Dobrze zaprojektowany „Smart” system DRS opiera się na zrozumieniu lokalnej sytuacji i kluczowych procesów z uwzględnieniem wniosków z innych krajów. System kaucyjny to szereg procesów, w które zaangażowanych jest wiele stron. To, czy uda się stworzyć w Polsce efektywny środowiskowo i kosztowo system kaucyjny zależy od tego, jak sprawnie wspomniane procesy będą monitorowane i zarządzane […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Wyrusz na spacer “Wśród Kampinoskich Drzew” i zgarnij atrakcyjne nagrody!

Już w najbliższą sobotę (06.11.2021) o godz. 11:00 na Polanie Opaleń Kampinoskiego Parku Narodowego rozpocznie się rodzinna edukacyjna gra terenowa. Wyrusz z nami na spacer po leśnych ścieżkach, wygraj atrakcyjne nagrody i dowiedz się, jak dbać o naszą planetę - zarówno na turystycznej wyprawie, jak i na co dzień! Jak prawidłowo segregować odpady i co […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
Smart DRS – skuteczne narzędzie ROP i GOZ

Dobrze zbudowany, efektywny system kaucyjny jest jednym z kluczowych elementów warunkujących tworzenie zamkniętych cyklów gospodarki o obiegu zamkniętych. Jego prawidłowa implementacja pozwoli osiągnąć zakładane efekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.  Sprawnie działający system kaucyjny, to coś znacznie szerszego niż recyklomaty. SYSTEM KAUCYJNY (ang. DRS -Deposit Return Scheme)- to system, w którym nadaje się wartość opakowaniu. Konsument […]

CZYTAJ WIĘCEJ​
BACK TO MAIN NEWS
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram