|Poland

Consultancy & Advice​

Wzmacniamy Twoją firmę dzięki dostosowanym do jej potrzeb indywidualnym usługom doradczym.

Explore

Doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój odgrywa obecnie kluczową rolę dla firm, jednak często wyzwaniem okazuje się wybór optymalnego podejścia i wiedza na temat  niezbędnych kroków. Z nami uzyskasz wsparcie, którego potrzebujesz, niezależnie od tego, czy chodzi o osiągnięcie konkretnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, czy też spełnienie wymogów prawnych.

Dlaczego warto działać już teraz?

  • Znaczenie zmian klimatycznych staje się coraz ważniejsze dla rządów. W związku z tym przepisy są stale zaostrzane.- Konsumenci są coraz bardziej świadomi wpływu ich produktów na środowisko.
  • Inwestorzy coraz częściej opierają swoje decyzje o względy zrównoważonego rozwoju.
  • Coraz trudniej jest ograniczać koszty i być na bieżąco ze złożonymi przepisami środowiskowymi na całym świecie.

The stakeholders

  • Dla wszystkich przedsiębiorstw - zaczynając od sprzedawców detalicznych, producentów po dostawców.
  • Dla rządów oraz organizacji rządowych.
  • Dla organizacji pozarządowych.

Zalety naszej oferty

Osiągniesz swoje cele
Przedstawimy Ci sposoby na zminimalizowanie kosztów
Wypełnisz swoje zobowiązania środowiskowe
Stworzymy dla Ciebie skuteczne strategie i odkryjemy nowe możliwości

Jak możemy Ci pomóc

Oferujemy kompleksowe rozwiązania konsultingowe dla każdej wielkości firm ze wszystkich branż. Nasza oferta obejmuje:

  • Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta (ROP): Dla klientów prywatnych możemy śledzić trendy, dostarczać unikalne dane i przeprowadzać specjalistyczne oceny wpływu. Dla klientów publicznych oferujemy usługę sporządzania raportów i dogłębny przegląd przepisów.
  • ESG: Nasze zindywidualizowane usługi doradcze obejmują wszystko, od ogólnych strategii zrównoważonego rozwoju po ocenę cyklu życia i zrównoważony rozwój środowiskowy. Wesprzemy Cię w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Audyty: Przeprowadzamy audyty w celu ustalenia, czy firma kwalifikuje się do uzyskania certyfikatu Zero Waste to Landfill. Ponadto badamy wydajność zarządzania odpadami na miejscu i pomagamy wdrożyć certyfikację ISO.

Doradztwo środowiskowe

BDO

Pomagamy w weryfikacji obowiązków w zakresie BDO oraz wskazujemy praktyczne rozwiązania pozwalające na usprawnienie pracy w systemie oraz ułatwiające zarządzanie dokumentami (KPO – karta przekazania odpadów, KEO – karta ewidencji odpadów).
CZYTAJ WIĘCEJ​

Audyty

Prowadzimy audyty z zakresu ochrony środowiska oraz dziedzin pokrewnych, w tym audyty dotyczące wprowadzania towarów do obrotu.
CZYTAJ WIĘCEJ​

Sprawozdawczość

Sporządzamy sprawozdania do KOBiZE, BDO i innych systemów oraz urzędu marszałkowskiego. Pomagamy w weryfikacji źródeł emisji i prowadzeniu ewidencji odpadów stanowiącej podstawę do sprawozdawczości w BDO.
CZYTAJ WIĘCEJ​

Pozwolenia

Opracowujemy dokumentację do pozwoleń i pomagamy na każdym etapie procedury administracyjnej zmierzającej do uzyskania pozwoleń.
CZYTAJ WIĘCEJ​

Szkolenia

Organizujemy szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz dedykowane szkolenia z dziedzin pokrewnych.
CZYTAJ WIĘCEJ​

Analizy prawne

Wykonujemy analizy i ekspertyzy prawne w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska.
CZYTAJ WIĘCEJ​

Kontrole WIOŚ

Przygotowujemy do kontroli WIOŚ i pomagamy w analizie pism urzędowych.
CZYTAJ WIĘCEJ​

Skontaktuj się z nami:

Wysłanie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez RLG Systems Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Współadministrator”) lub któregokolwiek z pozostałych Współadministratorów (tj. RLG REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie i RLG RELECTRA Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie) podanych w formularzu danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na wysłaną wiadomość, w tym w zależności od treści wysłanej wiadomości podjęcia przez któregokolwiek ze Współadministratorów działań przed zawarciem umowy (np. przesłania oferty, czy informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Dane osobowe będą przetwarzane przez któregokolwiek Współadministratora w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość.
menucross-circleplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram