Cam kết vì một tương lai xanh hơn

Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn để phát triển con người và hành tinh là trọng tâm hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi tích cực hỗ trợ khách hàng của mình – trên phạm vi toàn cầu – giúp họ đảm bảo tuân thủ và phát triển bền vững hơn.

Bằng việc nhận thức rõ mức độ ảnh hưởng của hoạt động của chúng tôi đến môi trường và xã hội, chúng tôi minh bạch đo lường và biến tác động đó thành động lực tích cực.

Vì sao cần tập trung vào tính bền vững?

Hành tinh của chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Điều này trở thành mối đe dọa cho tất cả các loài, bao gồm cả loài người. Chúng ta cần hành động khẩn cấp – bằng cách chuyển sang các thực hành bền vững.

Các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để giúp doanh nghiệp của bạn thực hiện những thay đổi mạnh mẽ nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và nâng cao tính bền vững. Điều này phù hợp với những nỗ lực toàn cầu và mang lại lợi thế to lớn cho doanh nghiệp của bạn.

Hiểu rõ dấu chân môi trường của doanh nghiệp bạn là một phần quan trọng của quá trình này. Nó cho phép bạn thiết lập các mục tiêu giảm lượng carbon được cá nhân hóa, cam kết đạt mức 0 và đảm bảo doanh nghiệp cũng như chuỗi cung ứng của bạn đã sẵn sàng cho tương lai.

Người tiêu dùng đã có ý thức về hậu quả môi trường từ việc lựa chọn sản phẩm của họ hơn bao giờ hết. Việc trở thành một doanh nghiệp chuyển dịch xanh (Net-zero) sẽ trở thành điểm khác biệt quan trọng. Những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực này có nhiều khả năng thành công hơn trong tương lai.

Khi đưa ra quyết định, nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng các chính sách môi trường, tiêu chí bền vững và kế hoạch giảm thiểu carbon. Việc áp dụng các biện pháp này và đạt được mục tiêu sẽ làm tăng sức hấp dẫn của doanh nghiệp bạn đối với các nhà đầu tư tiềm năng.

Các chính phủ trên toàn thế giới đang tăng cường nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Điều này có nghĩa là bối cảnh pháp lý không ngừng phát triển. Bằng cách đặt ra các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học và cam kết thực hiện, tổ chức của bạn sẽ trở nên kiên cường và vững vàng trước những yêu cầu mới trong tương lai.

Phương pháp của chúng tôi

At RLG, we are committed to promoting sustainability in our products, operations, and throughout our supply chain. We are certified to for our environmental management system and annually measure emissions according to .

 

Tại RLG, chúng tôi cam kết thúc đẩy tính bền vững trong các sản phẩm, hoạt động và toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Chúng tôi được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho hệ thống quản lý môi trường và đo lường lượng khí thải hàng năm theo tiêu chuẩn ISO 14064.

Nhà cung cấp

Chúng tôi tin rằng chúng tôi chỉ có thể phát triển khi tất cả các bên liên quan cùng chia sẻ cam kết đảm bảo các hoạt động kinh doanh có đạo đức, tôn trọng nhân quyền và điều kiện làm việc công bằng cũng như nỗ lực hướng tới mục tiêu đạt được tính bền vững. Theo đó, các cam kết và kỳ vọng của chúng tôi đối với mạng lưới nhà cung cấp được chính thức hóa trong Điều lệ Nhà cung cấp của RLG. Cảm ơn tất cả các đối tác của chúng tôi vì sự hợp tác của các bạn; chúng tôi mong muốn được tiếp tục làm việc cùng nhau và tác động tích cực đến hành trình chung của chúng ta.

Mục tiêu phát triển bền vững

Chúng tôi đã điều chỉnh chiến lược bền vững của mình phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc để đảm bảo chúng tôi giải quyết được những thách thức và cơ hội quan trọng nhất hiện nay theo ưu tiên của các bên liên quan.

Thành tựu của chúng tôi

Chúng tôi cam kết tạo ra một tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau. Chúng tôi không chỉ muốn thay đổi cách kinh doanh của mình mà còn cả cách thức hoạt động của các ngành mà chúng tôi đang hợp tác.

0 %

Năng lượng từ các nguồn tái tạo

0 K

nghìn tấn: Vật liệu được thu hồi

0 %

Phụ nữ trong lực lượng lao động

0 K

nghìn: Đầu tư vào các chiến dịch nâng cao nhận thức

0 %

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mạng lưới nhà cung cấp của chúng tôi

0

Đánh giá EPR ở 47 quốc gia

Educational & Awareness Campaigns

Các câu hỏi thường gặp

RLG-Leonor

Need sustainability support? Get in touch!

Tính bền vững được Liên hợp quốc định nghĩa là: “Đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Trong kinh doanh, tính bền vững có nghĩa là duy trì thành công đồng thời đóng góp tích cực vào việc cải thiện phúc lợi môi trường và xã hội.
Đội ngũ tư vấn môi trường của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp của bạn hiện thực hóa các mục tiêu bền vững. Bằng cách đó, chúng tôi mong muốn chuẩn bị cho doanh nghiệp của bạn trong tương lai và nâng cao sức hấp dẫn của doanh nghiệp đối với khách hàng, nhà đầu tư và nhân viên.

Corporate sustainability is built upon three key pillars:  

Environmental 

This covers strategies to minimize greenhouse gas emissions, adopting renewable energy sources and fostering efficient chemical and waste management. The goal is to significantly reduce the carbon footprint throughout the entire value chain. 

Social 

This centres on strategies that enhance the health, safety and overall wellbeing of people (employees, customers and communities). This involves actively supporting communities, ensuring employee welfare and giving customers essential product safety information. We want to foster a positive impact on society by safeguarding access to fundamental resources and prioritizing the collective wellbeing of all stakeholders..    

Economic  

This focuses on making sure businesses thrive whilst having a lasting positive impact. We aim to drive business growth through circular economy solutions and resource maximization initiatives. Examples include cost reduction through minimizing the use of plastics in packaging and creating eco-friendly job opportunities.  

Tính bền vững của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính:

Môi trường

Bao gồm các chiến lược nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và thúc đẩy quản lý chất thải và hóa chất hiệu quả. Mục tiêu là giảm đáng kể lượng khí thải carbon trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Xã hội

Tập trung vào các chiến lược nâng cao sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi tổng thể của mọi người (nhân viên, khách hàng và cộng đồng). Điều này liên quan đến việc tích cực hỗ trợ cộng đồng, đảm bảo phúc lợi cho nhân viên và cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết về an toàn sản phẩm. Chúng tôi muốn thúc đẩy tác động tích cực đến xã hội bằng cách bảo vệ khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên cơ bản và ưu tiên phúc lợi chung của tất cả các bên liên quan..

Kinh tế

Tập trung vào việc đảm bảo các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ đồng thời có tác động tích cực lâu dài. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh thông qua các giải pháp kinh tế tuần hoàn và các sáng kiến tối đa hóa nguồn lực. Các ví dụ bao gồm giảm chi phí thông qua việc giảm thiểu việc sử dụng nhựa trong bao bì và tạo cơ hội việc làm thân thiện với môi trường.

Xem hiệu suất làm việc của chúng tôi

Mục tiêu phát triển bền vững là 17 mục tiêu được Liên Hợp Quốc thực hiện vào năm 2015. Các mục tiêu này thể hiện lời kêu gọi toàn cầu về những nỗ lực chung nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và đảm bảo hòa bình và thịnh vượng toàn cầu vào năm 2030.
Các mục tiêu này được kết nối với nhau, thừa nhận các lĩnh vực khác nhau phụ thuộc lẫn nhau như thế nào (dựa vào nhau). Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển hài hòa tính bền vững về xã hội, kinh tế và môi trường.
Tại RLG, chúng tôi đã điều chỉnh chiến lược phát triển bền vững của công ty mình theo ba mục tiêu Phát triển bền vững chính. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để giúp khách hàng và đối tác đạt được tiến bộ trong các lĩnh vực sau:
● Các thành phố và cộng đồng bền vững
● Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm
● Hành động vì khí hậu

Bằng cách cải thiện hiệu quả tài nguyên tổng thể. Điều này có nghĩa là duy trì cùng mức năng suất trong khi tiêu thụ ít tài nguyên hơn. Hoạt động này bao gồm những việc như tối ưu hóa các nguồn tài nguyên hiện có, loại bỏ năng lượng và nhiên liệu hóa thạch, loại bỏ chất thải không cần thiết và loại bỏ bao bì dư thừa.

Đội ngũ tư vấn bền vững lành nghề của chúng tôi có thể hướng dẫn doanh nghiệp của bạn thực hiện quy trình từng bước để giảm lượng khí thải carbon một cách hiệu quả.

  • Một dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp kiến thức cần thiết để giảm thiểu lượng khí thải carbon cũng như tác động đến môi trường và xã hội. Tại RLG, chúng tôi cung cấp:
  • Cách tiếp cận dữ liệu chất lượng (đặc biệt liên quan đến tác động của sản phẩm và bao bì).
  • Chuyên môn thu thập dữ liệu từ chuỗi cung ứng.
  • Hiểu biết sâu sắc về các hoạt động bền vững, các quy định và các vấn đề chính.
  • Đội ngũ chuyên gia tận tâm hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.
  • Hỗ trợ liên tục hoặc theo từng dự án cụ thể.

EMS là một khuôn khổ toàn diện kết hợp các chính sách, thủ tục và quy trình. Tất cả đều nhằm mục đích đào tạo nhân sự, giám sát, tóm tắt và truyền đạt thông tin chuyên môn về hoạt động môi trường cả trong nội bộ và ngoại bộ.

Tại RLG, sự cống hiến của chúng tôi trong việc thúc đẩy tính bền vững được thể hiện rõ ràng trong các sản phẩm, hoạt động và chuỗi cung ứng của chúng tôi. Chúng tôi đã được cấp chứng nhận ISO 14001 cho Hệ thống quản lý môi trường và đã đạt được Chứng nhận Giảm lượng khí thải carbon bằng cách đo lượng phát thải khí nhà kính theo Tiêu chuẩn ISO 14064 Phần 1: 2018.

Đạt được mục tiêu của bạn

RLG phát triển mạnh nhờ trao quyền cho các doanh nghiệp tìm hiểu về tác động môi trường của họ và đạt được các cột mốc bền vững. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn chuyên môn – tận dụng dữ liệu sâu rộng, đáng tin cậy, kiến thức chuyên môn tuyệt vời và hiểu biết sâu sắc mang tính phân tích. Là một đối tác đáng tin cậy, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn. Trọng tâm là giúp doanh nghiệp của bạn xây dựng các chiến lược tiên tiến, dựa trên dữ liệu để đáp ứng và vượt mục tiêu của bạn đồng thời tác động đến các quyết định kinh doanh quan trọng.
Điểm khác biệt của chúng tôi là danh mục dịch vụ phong phú bao trùm toàn bộ phạm vi phát triển bền vững. Chúng tôi bắt đầu bằng cách giúp bạn tuân thủ 100% trước khi tạo ra các giải pháp cho phép bạn tạo ra các luồng vật liệu thực sự tuần hoàn.