RLG_Environmental Compliance_Recycling
RLG_Environmental Compliance_Packaging

What is Environmental Compliance and what are the challenges?

Today, every country has its own uniquely complex environmental legislation and the global requirements of EPR are increasing. This makes compliance challenging and often costly. Cho dù khách hàng yêu cầu hỗ trợ toàn diện từ đầu đến cuối hay hỗ trợ từng mục riêng lẻ, chúng tôi đều sẵn sàng hỗ trợ. Cho dù khách hàng yêu cầu hỗ trợ toàn diện từ đầu đến cuối hay hỗ trợ từng mục riêng lẻ, chúng tôi đều sẵn sàng hỗ trợ.

Tại sao chúng ta lại tập trung vào Tuân thủ Môi trường?

  • Khi EPR được áp dụng, việc tuân thủ pháp luật ngày càng phức tạp hơn
  • Việc không tuân thủ có thể dẫn đến tổn thất tài chính, phạt tiền, lệnh cấm và tổn hại danh tiếng
  • Các doanh nghiệp cần có thông tin chi tiết trên toàn cầu và ở quốc gia nơi mình đang hoạt động để đáp ứng mọi yêu cầu của luật định
  • Các doanh nghiệp nhỏ cần được hỗ trợ để hiểu rõ nghĩa vụ tuân thủ của mình

Các bên liên quan gồm những ai?

Lợi ích thu được là gì?

Phương pháp của chúng tôi là gì?

Chúng tôi có thể điều chỉnh cách phương pháp của mình tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của khách hàng hoặc luật pháp cụ thể hiện hành. Điều này bao gồm việc hỗ trợ khách hàng trong việc hoàn tất các mục của hồ sơ đăng ký hoặc trong toàn bộ quá trình cũng như hoàn thành và gửi hồ sơ. Bất cứ nơi nào chúng tôi cung ứng dịch vụ PRO hoặc Hệ thống tuân thủ, chúng tôi đều có thể hỗ trợ khách hàng các hoạt động sau:

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như bảo hiểm WEEE, giải pháp môi giới, thu hồi và tái chế cũng như giao hàng cho các đơn vị xử lý rác thải bên ngoài trên khắp các lãnh thổ khác nhau.

Cách thức chúng tôi hỗ trợ:

Bạn đã sẵn sàng triển khai các giải pháp Tuân thủ Môi trường?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Chỉ cần gửi tin nhắn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách ngay lập tức.

Tìm hiểu về toàn bộ Vòng tuân thủ