Standortanalyse im Rahmen der Standortentsorgung mit Noventiz

Chúng tôi là ai

Việc giải quyết sự phức tạp trong công tác quản lý chất thải trong khi vẫn phải đảm bảo tuân thủ luật pháp đa dạng của từng quốc gia có thể là một thách thức. Tại RLG, chúng tôi thực hiện sứ mệnh đơn giản hóa quy trình này cho bạn.

Như một biện pháp bảo vệ tuân thủ môi trường và hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn, chúng tôi kết nối các bên liên quan trong chuỗi giá trị hậu cần ngược.
Mục tiêu của chúng tôi là tinh gọn quy trình, thúc đẩy đổi mới và gia tăng cơ hội gia tăng doanh thu. Hãy cùng chúng tôi biến nền kinh tế tuần hoàn thành hiện thực vì một hành tinh tốt đẹp hơn, đảm bảo một tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau.

Chúng tôi làm gì

RLG là đối tác đáng tin cậy của bạn, cung cấp các giải pháp hoàn trả, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải sáng tạo dựa trên dữ liệu.
Chúng tôi tận dụng sự độc lập thị trường và hệ thống CNTT tiên tiến để giúp bạn duy trì các tiêu chuẩn nhất quán trong toàn bộ quy trình hoàn trả và tuân thủ.
Đội ngũ chuyên trách của chúng tôi theo dõi các quy định pháp luật, quản lý dữ liệu sản phẩm và báo cáo về các mục tiêu. Đồng thời, họ đảm bảo tuân thủ môi trường và sự ổn định của quy trình thu hồi.

Tầm nhìn của chúng tôi

Tạo ra một hành tinh tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai bằng cách đặt tính bền vững vào trọng tâm của mọi hoạt động. Chúng tôi mong muốn đạt được một thế giới thực sự bền vững thông qua các giải pháp sáng tạo của mình.

Nhiệm vụ của chúng tôi

To solve complex environmental challenges by using data, local expertise and thought leadership – to drive global corporate accountability.

Chúng tôi là một Công ty Reconomy

RLG là một phần của Reconomy, một chuyên gia về kinh tế tuần hoàn quốc tế, kết hợp công nghệ, kỹ năng và những nhân sự xuất sắc để xây dựng các ‘Vòng lặp’ bền vững nhằm tạo ra cơ hội tuần hoàn cho doanh nghiệp. Tầm nhìn của chúng tôi là một thế giới không có rác thải, nơi tài nguyên được bảo tồn và đạt được tăng trưởng kinh tế thông qua các phương thức tuần hoàn bền vững.

Vai trò của RLG?

Cùng với các công ty liên kết ValpakNoventiz trong Comply Loop, chúng tôi đang giải quyết các thách thức pháp lý môi trường ngày càng phức tạp bằng cách sử dụng dữ liệu, kiến thức chuyên môn về địa phương và khả năng lãnh đạo tư duy để thúc đẩy trách nhiệm của doanh nghiệp trên toàn cầu.

Quy mô thể hiện qua các con số

0 +

Hoạt động trên 80 quốc gia

0 +

Đội ngũ đa dạng với hơn 40 quốc tịch

0

Mạng lưới 26 văn phòng địa phương

0 +

Hơn 600 nhân viên tận tâm

Khám phá thêm: