|Romania

REBAT

Serviciile noastre

  • consilierea producătorilor în vederea înregistrării în Registrul Producătorilor și înnoirii anuale a Anexei la Numarul de Înregistrare pentru B&A​
  • punerea la dispoziție a unor sisteme adecvate de colectare a deșeurilor de B&A ​
  • colectarea și sortarea deșeurilor de B&A​
  • transportul deșeurilor către punctul de consolidare/reciclare/eliminare​
  • reciclarea și eliminarea deșeurilor de B&A respectând legislația în vigoare​
  • îndeplinirea cotelor legale de colectare​
  • întocmirea documentației și raportarea datelor către autoritățile de mediu ​

Calitatea şi protecţia mediului

RLG este certificată conform: DIN EN ISO 9001 şi DIN EN ISO 14001, certificate ce dovedesc standardele de calitate implementate de către RLG cu privire la managementul calităţii şi al mediului. În decembrie 2003, grupul CCR a fost supus pentru prima dată cu succes unei certificări paneuropene de tip matrice în acest domeniu.​

In acest mod, societăţile partenere ale grupului RLG au fost certificate în paralel cu compania-mamă. Grupul RLG dispune de un sistem de management de calitate şi de mediu unitar, care a fost auditat de către o societate externă independentă de certificare. Grupul RLG face astfel parte din rândul celor câteva grupuri de societăţi care au implementat cerinţele ridicate solicitate de certificarea de tip matrice la nivel european.​

Legislaţia specifică deşeurilor de baterii şi acumulatori​

REBAT Internaţional​

Sistemul RLG REBAT de management al deşeurilor de baterii şi acumulatori a fost fondat în Germania în octombrie 1998, odată cu introducerea ordonanţei cu privire la baterii şi acumulatori. Activitatea RLG REBAT s-a extins apoi şi în alte ţări europene. Cu o cantitate colectată de peste 65.000 tone baterii uzate, RLG REBAT reprezintă unul dintre cele mai mari sisteme de gestionare a deşeurilor de baterii din Europa. Actualmente, RLG asigură managementul şi colectează baterii uzate din 14 ţări ale UE. Prin extinderea activităţii în alte ţări comunitare se va asigura un management al deşeurilor cu acoperire europeană, tendinţă susţinută de nevoia producătorilor de a asigura un serviciu unitar în interiorul UE.​

​RLG acţionează în următoarele ţări, ca sistem de management al deşeurilor de baterii & acumulatori portabili licenţiat conform legii: ​​
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram