RLG-Website-News-Pictures-1

Organizație colectivă DBA

RLG (fostă CCR) Rebat România SRL și‑a început operațiunile ca organizație colectivă specializată în managementul DBA în anul 2012. Dar istoria noastră începe mult mai înainte, când a demarat în Germania sistemul CCR de management al deşeurilor de baterii şi acumulatori. Activitatea RLG REBAT s‑a extins apoi şi în alte ţări europene. Cu o cantitate colectată de peste 65.000 tone baterii uzate, RLG REBAT reprezintă unul dintre cele mai mature sisteme de gestionare a deşeurilor de baterii din Europa. Actualmente, RLG asigură managementul şi colectarea bateriilor uzate din 14 ţări ale UE. Prin extinderea activităţii în alte ţări comunitare asigurăm un management al deşeurilor cu acoperire europeană, acest proces fiind generat de nevoia producătorilor pentru un serviciu unitar în interiorul UE.

În România compania operează sub licența cu numărul RO‑B&A‑014/ 2021 și este certificată conform: DIN EN ISO 9001 şi DIN EN ISO 14001, certificare ce dovedește standardele de calitate implementate de către RLG cu privire la managementul calităţii şi al mediului.

Pachetul de servicii oferit celor 378 de producători și importatori care ne-au transferat responsabilitatea gestionării DBA în România asigură îndeplinirea tuturor obligaţiilor legale ce decurg din legislația cu privire la baterii şi acumulatori portabili, baterii auto și industriale (cu plumb).

Serviciile noastre

Echipa noastră este formată din specialiști în domeniu care urmăresc îndeplinirea obiectivelor de colectare şi reciclare, asigură conformarea legală şi trasabilitatea și verifică fluxurile cantitative prin CCR Net.

Doriți să aflați mai multe despre serviciile
noastre de Conformitate?

Luați legătura cu noi pentru a stabili o sesiune de consiliere gratuită!

    Toate intrările marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii.

    Află mai multe!