|VN
RLG tại Việt Nam
Đối tác của bạn trong việc phát triển bền vững và mang đến các giải pháp đổi mới, tái sử dụng, tái chế và thải bỏ.

Chúng tôi là ai.

Reverse Logistics Group (RLG) là nhà cung cấp các giải pháp thu hồi toàn diện trên toàn cầu. Các công ty con và công ty cổ phần của chúng tôi là những đơn vị vận hành các hệ thống riêng biệt và đồng bộ hàng đầu trong việc thu gom sản phẩm và vật liệu có thể tái sử dụng ở Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Á. Bằng việc tạo ra vòng lặp nguyên liệu khép kín, RLG tạo điều kiện khách hàng của mình tuân thủ các yêu cầu pháp lý và hoạt động liên quan đến tính bền vững và hiệu quả tài nguyên.

Là một phần của Reverse Logistics Group, RLG Việt Nam là thành viên của một tập đoàn vững mạnh và được xây dựng trên nền tảng chuyên môn vững chắc.

Mục tiêu của chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi là sử dụng giải pháp tiếp cận toàn diện đối với vật liệu thu hồi để mở ra tiềm năng tăng trưởng cho đối tác, tạo ra các dòng nguyên vật liệu khép kín trong quá trình.

Chúng tôi làm gì.

Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi sử dụng phương pháp kết hợp độc đáo giữa tính độc lập của thị trường và hệ thống CNTT sáng tạo để giúp các đối tác của chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn nhất quán trong quy trình thu hổi vật liệu và tuân thủ môi trường. Chúng tôi xây dựng và vận hành mạng lưới toàn diện gồm các nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận để xử lý lưu lượng vật liệu thu hồi một cách hiệu quả nhất có thể. Trong khi đó các nhóm chuyên trách của chúng tôi sẽ theo dõi luật pháp, quản lý dữ liệu sản phẩm và báo cáo việc hoàn thành các chỉ tiêu. Song song đó, các nhóm này đảm bảo sự tuân thủ về môi trường của đối tác và sự ổn định của các quy trình thu hồi sản phẩm mà chúng tôi thiết lập cho họ.
Chúng tôi cung cấp giải pháp bền vững cho các doanh nghiệp thông qua dịch vụ thu hồi, tái sử dụng, tiếp thị lại và tư vấn cung cấp vật liệu với tiêu chí thân thiện môi trường. Mục tiêu chúng tôi hướng đến là áp dụng các hệ thống này để giúp các đối tác của chúng tôi đạt được một nền kinh tế tuần hoàn thực sự dựa trên các giải pháp sản phẩm toàn diện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Chúng tôi đảm bảo việc tuân thủ quy định dựa trên mô hình Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất (EPR) và sử dụng các giải pháp toàn diện để giúp đối tác đạt được hiệu quả về chi phí và mức độ hiệu quả về nguồn lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn cao của nền kinh tế xanh mới.
"Việc tuân theo các nguyên tắc của Nền kinh tế tuần hoàn cuối cùng dẫn chúng ta đến sự cần thiết của việc thay đổi mô hình kinh doanh, trong đó ‘thu hồi’ phải là một yếu tố chiến lược - một cơ hội thay vì là một yêu cầu bắt buộc."

PATRICK WIEDEMANN - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Theo số liệu

RLG có mặt trên toàn cầu, có văn phòng tại hơn 20 quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á. Chúng tôi phục vụ khách hàng tại hơn 80 quốc gia, giám sát hơn 2 tỷ EURO tài sản cho một số tổ chức OEM, Thương mại điện tử và tổ chức bán lẻ lớn nhất trên toàn thế giới.

Hơn  2 tỷ €

giá trị tài sản được quản lý mỗi năm

+

  nhân viên​

đang làm việc cho RLG trên toàn thế giới

+

 uốc gia​

hiện là nơi diễn ra các hoạt động của RLG

24  văn phòng địa phương

đảm bảo sự hiện diện trên toàn cầu và phạm vi tiếp cận đến địa phương của RLG

Khám phá thêm thông tin

menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram