|VN

Chương Trình Thu Hồi Thiết Bị Điện, Điện Tử Thải Bỏ

Chúng tôi cung cấp những gì.

Việt Nam Tái Chế là một chương trình về tuân thủ môi trường nhằm giúp các nhà sản xuất thiết bị điện và điện tử thực hiện trách nhiệm của họ theo các quy định pháp lý hiện hành về thu hồi và xử lý các sản phẩm thải bỏ tại Việt Nam.
Dịch vụ bao gồm
  • Quản lý việc thu gom, thu hồi và tái chế thiết bị điện và điện tử và pin thải an toàn với môi trường thay mặt cho các thành viên của chúng tôi.
  • Phát triển và đưa ra các sáng kiến ​​và chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng để quảng bá cho chương trình.
  • Tư vấn cho các thành viên về các nghĩa vụ tuân thủ theo quy định của pháp luật

Lợi thế.

Do đó, việc tham gia trở thành thành viên của Việt Nam Tái Chế giúp các nhà sản xuất thoát khỏi thách thức khi phải thiết lập các quy trình thu hồi riêng, đồng thời cho phép nhà sản xuất hưởng lợi từ hiệu quả chi phí và giúp tạo ra tác động tích cực trên hành trình hướng xanh của mình.

Việt Nam Tái Chế được điều hành bởi Nền tảng Tái chế Việt Nam (Vietnam Recycling Platform-VRP), một tập đoàn gồm các nhà sản xuất thiết bị điện và điện tử hàng đầu đã chỉ định RLG Việt Nam làm tổng thầu quản lý và vận hành chương trình.

Các nhà sản xuất thiết bị điện và điện tử có thể tham gia chương trình bằng cách ký hợp đồng thành viên.
Tìm hiểu thêm về Việt Nam Tái Chế trên website của chương trình.​
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram