|VN

Các Dịch vụ Thu hồi cho cá nhân

Tại RLG, chúng tôi cung cấp các giải pháp thu hồi riêng biệt cho từng loại vật liệu tái chế khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi giám sát chặt chẽ minh bạch dòng nguyên vật liệu và hỗ trợ cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng hướng đến chu trình vật liệu khép kín và đảm bảo vấn đề tuân thủ pháp luật trong toàn bộ quy trình .

Các giải pháp thu hồi được thiết kế riêng cho những khách hàng có yêu cầu đặc biệt như phần quan trọng trong vật liệu, hậu cần toàn diện hoặc các nghĩa vụ pháp lý phức tạp.

Chúng tôi cung cấp những gì.

Đối với các sản phẩm, bộ phận và vật liệu đã đến cuối vòng đời sử dụng, chúng tôi phát triển các hệ thống thu hồi được tùy chỉnh với nhiều dịch vụ bổ sung.

Sứ mạng của chúng tôi là khai thác và tận dụng tối đa mọi lợi ích về kinh tế và sinh thái nhằm giúp Quý vị hiện thực hóa triết lý thu hồi sáng tạo vì lợi ích của Quý vị.

Lợi thế.

  • Mạng lưới thu hồi toàn diện với chi phí hiệu quả và được đảm bảo về chất lượng theo các tiêu chí và tiêu chuẩn thống nhất
  • Tuân thủ pháp luật về các loại chất thải có thể tái chế
  • Gia tăng sự hài lòng của khách hàng nhờ sự kết hợp giữa thu hồi và bán lại hoặc thải bỏ
  • Sử dụng tài nguyên hiệu quả và bảo tồn tài nguyên thông qua việc phát triển cách đóng các dòng đời sản phẩm.
Liên hệ với chúng tôi
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram