|VN

RLG Việt Nam by Reconomy

Chúng tôi là một công ty về môi trường chuyên cung cấp giải pháp thu hồi và dịch vụ quản lý toàn diện.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp

Quản lý hoạt động Tái chế

Với Việt Nam Tái chế, chúng tôi vận hành một hệ thống thu hồi các thiết bị điện tử ở cuối vòng đời sử dụng theo Nghị định 08/2022 liên quan đến Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Giải pháp thu gom và tái chế Thiết bị Điện tử đã qua sử dụng cho doanh nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp có khối lượng lớn thiết bị điện tử cần xử lý, cung cấp dịch vụ thu gom và tái chế toàn diện và chuyên nghiệp.

Giải pháp thu gom cá nhân

Chúng tôi hỗ trợ các khách hàng có khối lượng lớn thiết bị điện tử cần xử lý, cung cấp dịch vụ thu gom và tái chế toàn diện và chuyên nghiệp.

Phạm vi toàn cầu, phạm vi tiếp cận địa phương.

Chúng tôi có mặt tại các quốc gia trên toàn thế giới và quản lý hoạt động ở nhiều quốc gia khác – sẵn sàng cung cấp các dịch vụ quốc tế cho khách hàng của chúng tôi.
RLG GLOBAL

Việt Nam tái chế

Hiện tại, RLG Việt Nam là Đơn vị quản lý và vận hành Việt Nam Tái chế, một liên minh dành cho tất cả các nhà sản xuất điện tử do HP & Apple thành lập. Đây là chương trình thu hồi miễn phí các thiết bị điện tử đã qua sử dụng hoặc bị lỗi để đảm bảo chúng được tái chế an toàn và thân thiện với môi trường.
Liên hệ với chúng tôi
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram