|Romania
Home » Solutii colective » Relectra » Utilizatori Finali

RELECTRA

Home » Solutii colective » Relectra » Utilizatori Finali
Ne bucurăm să vă putem prezenta câteva aspecte legate de problematica globală a protecţiei mediului înconjurător. La această rubrică veţi găsi informaţii legate de protecţia naturii, activitatea CCR în acest domeniu şi multe altele. Prin concursurile pe care le vom organiza periodic încercăm să vă trezim interesul pentru astfel de activităţi.​

CCR este o companie germană cu o experienţă vastă în domeniul managementului deşeurilor. Dorim să punem experienţa noastră în slujba partenerilor CCR din România (producători, autorităţi de mediu şi administraţii locale, consumatori finali etc), care să se alăture eforturilor noastre. Nimic nu este foarte greu sau de nerealizat. Este mai mult o problemă de mentalitate, facilităţi logisitice şi dorinţă de a schimba ceva în bine. Materialele prezentate vă pot ajuta în luarea unei decizii într-o problemă legată de protejarea mediului înconjurător.​

Ne-am bucura să vă alăturaţi eforturilor noastre şi vă mulţumim anticipat pentru angajamentul Dvs. Chiar şi simpla lecturare a acestei pagini este un pas mic dar decisiv în acest sens.​

Vă mulţumim!​

Ştiaţi că?

Este interzisă abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor şi amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase​
Deţinătorii/producătorii de deşeuri au obligaţia:​
să separe deşeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora​
să predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori autorizaţi care desfăşoară operaţiuni de valorificare sau de eliminare sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii​

să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase – să selecteze deşeurile de echipamente electrice şi electronice, precum şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi să nu le arunce împreună cu deşeurile menajere​

Persoanele fizice au următoarele obligaţii:​
să depună separat deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi deşeurile de ambalaje reciclabile acolo unde există recipiente special destinate acestui scop​
să nu abandoneze şi să nu depoziteze deşeurile în afara locurilor special amenajate​
Vă rugăm să vă alăturaţi eforturilor noastre de protejare a mediului. Depuneţi deşeurile electrice, bateriile şi acumulatorii uzaţi precum şi ambalajele numai la punctele de colectare corespunzătoare.​

Simbolul care indică faptul că deşeurile respective fac obiectul unei colectări separate îl reprezintă o pubelă barată cu o cruce, ca în imaginea următoare
Don't throw in the bin image

Materiale informative

Sumar legislaţie EEE/DEEE

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/02.04.2015 privind deşeurile de echipamente electrice și electronice - Monitorul Oficial nr. 253 / 16.04.2015
  • O.M. nr. 1494/ 846/ 2016 licenţiere organizaţii colective, aprobare producători individuali şi licenţiere reprezentanţi autorizaţi - Monitorul Oficial nr. 682 / 02.09.2016
  • O.M. nr. 269/ 2019 - procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind EEE şi DEEE - Monitorul Oficial nr. 305 / 19.04.2019
  • Rămân în vigoare
  • O. M. nr. 1441/ 2011 - constituirea garanţiei financiare pentru producătorii de EEE - M. Of. nr. 379 / 31.05.2011
  • Monitorul Oficial nr. 489 / 30.06.2016
  • O.M. nr. 556/435/191/ 2006 - marcajul specific aplicat EEE
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu - 
  • O.M. nr. 1503/2017 – calcul contributii AFM
  • Ordinul nr. 60/2020 - continutul formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si instructiunilor de completare si depunere
Sumar cadrul legislativ DEEE 
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram