|Romania
Home » Solutii colective » Relectra » PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI

RELECTRA

Home » Solutii colective » Relectra » PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI
Prin transferarea responsabilităţii privind gestionarea DEEE-urilor către CCR, producătorii îşi îndeplinesc obligaţiile legale ce decurg din OUG 5/2015. ​

Portofoliul CCR de servicii

 • Consiliere gratuită pentru înregistrarea producătorilor în registrul ANPM​
 • CCR NET - sistem online de gestionare a datelor/raportare​
 • Selectarea, managementul şi coordonarea prestatorilor de servicii​
 • Plasarea containerelor la punctele de colectare​
 • Colectarea şi transportul DEEE-urilor în condiţii de siguranţă pentru mediu​
 • Tratarea, revalorificarea, reciclarea sau eliminarea DEEE conform prevederilor legale​
 • Emiterea dovezii de colectare, revalorificare, reciclare sau eliminare ​
 • Raportarea directă către autorităţile de mediu a: cantităţilor de EEE puse pe piaţă, colectate/ reciclate​
 • Telefon verde: 021 2000 493 : Luni-Vineri 09:00 – 18:00​

Avantaje

 • Sistem independent (CCR nu este fondată de către producători) deci asigură echidistanţa faţă de toţi partenerii contractuali;​
 • Licenţă pentru toate categoriile de EEE, inclusiv pentru echipamente de iluminat (cf. OUG 5/2015)​
 • Siguranţa şi confidenţialitatea datelor prin sistemul on-line CCR NET​
 • Asigurarea atingerii cotelor de colectare/reciclare; în acest moment CCR asigură prin contract colectarea şi respectiv reciclarea a 65% din cantitatea introdusă pe piaţă de către fiecare producător din sistem​
 • Consiliere legislativă gratuită în domeniul protecţiei mediului pentru membrii CCR​
 • Costuri minime - timbrul verde fiind singura contribuţie financiară​

Procesul Operaţional

Raportarea datelor prin CCR NET​
Participanţii la sistemul CCR RELECTRA de gestionare a deşeurilor raportează lunar numărul şi cantităţile de echipamente electrice și electronice introduse pe piaţă conform Anexei 4 din OUG 5/2015:
 • EEE produse în ţară​
 • EEE importate​
Pe baza acestei raportări are loc facturarea aferentă perioadei corespunzătoare. Cantităţile totale raportate de către toţi producătorii din sistem vor fi raportate împreună cu datele referitoare la colectare/reciclare către ANPM până la data de 20 martie a fiecărui an, pentru anul anterior.​

Procesele de colectare/reciclare a DEEE​

CCR RELECTRA pune gratuit la dispoziţia producătorilor containere adecvate de colectare pentru DEEE şi asigură ridicarea şi transportul acestora către reciclatori. Toate aceste procese sunt monitorizate prin sistemul RLG NET, asigurând o transparenţă totală a operaţiunilor. CCR asigură, prin contracte cu prestatorii de servicii autorizaţi, atingerea ratei de colectare 65% din cantităţile introduse pe piaţă de către producători. Selectarea prestatorilor de servicii are la bază criterii stricte de calitate, capacitate şi preţ. ​

Legislaţie

 • Ordonanța de urgență NR. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice și electronice​
 • Ordinul nr. 1441/2011 privind sistemul de garanții​
 • Ordinul nr. 269/ 2019 - procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind EEE şi DEEE - Monitorul Oficial nr. 305 / 19.04.2019
 • Ordinul nr. 556/435/191 din 2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006​
 • Ordinul nr. 1494 / 846/ 2016 – licenţiere organizaţii colective şi aprobare sisteme individuale - publicat în Monitorul Oficial nr. 682/02.09.2016​
Legislaţie generală deşeuri​
Pentru detalii accesaţi acest link 

Manual tratare DEEE

 • Acest manual cuprinde instrucţiuni necesare centrelor de reciclare a deşeurilor electrice şi electronice şi cuprind informaţii despre conţinut şi scheme de dezmembrare a produselor electrice.​
 • Operaţia de dezasamblare se va efectua cu stricta respectare a normelor de protecţia muncii în vigoare.​
 • Toate produsele care se alimentează la reţeaua de curent alternativ monofazat dispun de un condensator de deparazitare care corespunde constructiv normelor europene RoHS.​
 • Există posibilitatea ca pe lângă modelele prezentate să existe pe piaţa din România şi alte modele care au fost importate din alte surse , însă după încadrarea în categoria corespunzătoare (maşină de găurit, maşină de şlefuit, rindea electrică etc.) se poate proceda la dezasamblare după acelaşi tipic.​
Descarcă Manualul de instrucţiuni privind conţinutul şi dezasamblarea EEE​ 

Necesar de scule de mână pentru dezasamblarea echipamentelor electrice​
 1. Trusă şurubelniţe drepte​
 2. Trusă şurubelniţe cap cruce​
 3. Trusă chei tip inbuss​
 4. Trusă chei fixe​
 5. Cleşti patent​
 6. Cleşti pentru siguranţe​
 7. Cleşte pentru retezat​
 8. Extractor rulmenti​
 9. Ciocan 0,25KG​

Dicţionar

Echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE- echipamente care sunt dependente de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a funcţiona corespunzător şi echipamente pentru generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi şi câmpuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volţi, pentru curent alternativ, şi 1.500 de volţi, pentru curent continuu;​

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE- echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, inclusiv componentele, subansamblele şi produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine deşeu​

Producător - orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv comunicarea la distanţă astfel cum este definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:​

(i)are sediul în România şi fabrică EEE sub propriul nume sau propria marcă comercială sau ale cărui EEE sunt proiectate sau fabricate şi comercializate sub propriul nume sau sub propria marcă comercială, pe teritoriul României;​

(ii)are sediul în România şi revinde pe teritoriul României sub propriul nume sau propria marcă comercială echipamente produse de alţi furnizori, un revânzător nefiind considerat "producător" atunci când marca producătorului figurează pe echipament conform pct. (i);​

​(iii)are sediul în România şi introduce pe piaţa naţională, cu titlu profesional, EEE dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene; sau​

(iv)vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanţă direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în România şi are sediul într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă.​

​Orice persoană care asigură în mod exclusiv o finanţare, în cadrul sau în temeiul unui contract de finanţare, nu este considerată "producător" decât în cazul în care acţionează ca producător în sensul pct. (i)-(iv);​

Distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, care face un EEE disponibil pe piaţă. Această definiţie nu împiedică un distribuitor să fie, în acelaşi timp, producător în sensul lit. g);​


DEEE provenite de la gospodării particulare - DEEE provenite de la gospodării particulare şi DEEE de origine comercială, industrială, din instituţii şi din alte surse care, datorită naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare. Deşeurile provenite din EEE care ar putea fi utilizate atât de gospodării particulare, cât şi de utilizatori în afara gospodăriilor particulare sunt considerate drept DEEE provenite de la gospodării particulare;​
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram