|Romania
Home » Solutii colective » Rebat » Producatori & Distribuitori

REBAT

Home » Solutii colective » Rebat » Producatori & Distribuitori
Prin participarea la sistemul RLG REBAT de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, producătorii îşi îndeplinesc toate obligaţi legale ce decurg din HG nr. 1132/2008, OM nr. 1399/2009 şi OM nr. 669/2009 cu privire la baterii şi acumulatori.​

Servicii

RLG REBAT oferă următoarele servicii:​
 • Consiliere în vederea înregistrării producătorilor la ANPM​
 • Raportarea datelor către autorităţile competente ​
 • Punerea la dispoziţie a cutiilor/containerelor adecvate la punctele de colectare​
 • Înfiinţarea de puncte de colectare adiţionale la distribuitori​
 • Contractarea şi coordonarea serviciilor de transport/ valorificare/reciclare​
 • Urmăreşte îndeplinirea obiectivelor de colectare şi reciclare​
 • Pune la dispoziţie sistemul de raportare – RLG NET ​
 • Verifică fluxurile cantitative prin RLG NET​
 • Organizează campaniile de informare ale utilizatorilor finali​

Avantajele aderării la RLG REBAT​

Participarea la sistemul RLG REBAT de gestionare a deşeurilor de baterii oferă, printre altele, următoarele avantaje:​
 • Sistem independent, nefiind fondat de către producătorii de baterii şi acumulatori​
 • Peste 11 ani de experienţă europeană în domeniu gestionării deşeurilor​
 • Permanent contact cu partenerii contractuali prin serviciul clienţi şi a unei linii telefonice directe​
 • Informare permanentă, de exemplu despre cadrul legislaiv, prin intermediul RLG REBAT Newsletter​
 • Garanţia unor rate de colectare ridicate​
 • Sistem de evidenţă - bază de date RLG NET​
 • Costuri reduse prin pachetul de servicii RLG REBAT​

Procesul operational

Raportarea datelor prin RLG NET ​
Participanţii la sistemul RLG REBAT raportează lunar (respectiv trimestrial sau anual) numărul şi greutatea bateriilor introduse pe piaţă cf. H.G. 1399/2009:​
 • tipuri de baterii​
 • produse proprii/ importate​
 • sisteme de baterii (individual sau colectiv)​
Pe baza datelor înregistrate, are loc facturarea participanţilor la sistem. Datele privind gestionarea bateriilor, aferente tuturor producătorilor din sistem, sunt raportate autorităţilor competente pentru protecţia mediului (Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului) până la data de 28 februarie pentru anul anterior raportării.​

Procesul de colectare şi reciclare/valorificare​

RLG REBAT pune gratuit la dispoziţia producătorilor sisteme adecvate de colectare pentru deşeurile de baterii. Operatorul punctului de colectare va contacta RLG REBAT de fiecare dată când se umple containerul de colectare; serviciul de ridicare este gratuit.​

Deşeurile de baterii sunt transportate la un punct de stocare temporară unde acestea sunt stocate până la atingerea unei cantităţi minime care va fi apoi transportată către instalaţiile de tratare şi reciclare. Transportul către o instalaţie de reciclare se efectuează în funcţie de criterii, precum: proximitate (optimizare distanţă), siguranţă, capacitate şi eficienţă.​

Procesul de raportare​
Procesul de colectare și reciclare​
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram