|Romania

Declarație de confidențialitate

1. Domeniul de aplicare

Pentru compania Reverse Logistics GmbH („RLG” sau „noi”) protecția confidențialității și a datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare deosebită. Prin această declarație de confidențialitate, dorim să vă informăm în mod cuprinzător despre modul în care tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal. 
 
Această declarație de confidențialitate se aplică în cazul gestionării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați pagina noastră de internet, https://www.rev-log.com, atunci când ne contactați prin e-mail, poștă sau telefon și atunci când prestăm ulterior servicii pentru dumneavoastră. 
 
 
2. Cine este responsabil și cui mă pot adresa? 
 
Compania Reverse Logistics GmbH, Karl-Hammerschmidt-Straße 36, 85609 Dornach este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal descrise în prezenta declarație de confidențialitate. 
 
Puteți contacta următorul birou în legătură cu toate cererile referitoare la protecția datelor: 
 
Reverse Logistics GmbH 
Karl-Hammerschmidt-Straße 36 
85609 Dornach 
Germania 
E-mail: datenschutz@rev-log.com 
 
Suntem obligați prin lege să numim un responsabil cu protecția datelor. Prin urmare, vă puteți adresa și responsabilului cu protecția datelor al companiei noastre, ER Secure GmbH, ca persoană de contact pentru întrebări legate de protecția datelor: 
 
René Rautenberg 
ER Secure GmbH 
In der Knackenau 4 
82031 Grünwald 
E-mail: rene.rautenberg@er-secure.de 
 
3. Ce date primite de la dumneavoastră prelucrăm? 
 
Colectăm și prelucrăm diverse date cu caracter personal primite de la dumneavoastră, în funcție de situațiile concrete de prelucrare. Mai jos veți regăsi o listă de date referitoare la situația de prelucrare respectivă: 
 
3.1 Ce date prelucrăm atunci când vizitați pagina noastră de internet? 
 
În principiu, puteți vizita pagina noastră de internet fără să vă dezvăluiți identitatea. Din motive tehnice, prelucrăm totuși, printre altele: 
 
Date privind utilizarea paginilor de internet puse la dispoziție (de exemplu, browserul utilizat, sistemul de operare utilizat, adresa URL de referință, ora de interogare a serverului, conținutul accesat, durata utilizării); adresa IP și alte date tehnice comparabile cu cele menționate anterior. 
 
3.2 Ce date prelucrăm atunci când ne contactați? 
 
În funcție de preocupările dumneavoastră, ne puteți contacta prin intermediul paginii noastre de internet prin formularul de contact, e-mail, telefon sau în scris. Atunci când ne contactați prin e-mail, telefon sau poștă, stocăm și prelucrăm cu regularitate doar adresa dumneavoastră de e-mail, numărul de telefon, adresa, compania și alte informații pe care ni le-ați furnizat în cursul procesului de contactare. Atunci când ne contactați prin intermediul formularului nostru de contact, stocăm numele dumneavoastră, compania, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, informațiile referitoare la cererea dumneavoastră și orice alte comentarii pe care le-ați introdus în formularul de contact. 
 
3.3 Ce date colectăm atunci când vă înscrieți la buletinul nostru informativ? 
 
Vă puteți abona în mod voluntar la buletinul nostru informativ pe site-ul nostru web. În acest scop, este necesar să introduceți adresa dumneavoastră de e-mail. În acest context, utilizăm adresa dumneavoastră de e-mail exclusiv pentru a vă trimite buletinul nostru informativ. Fără adresa dumneavoastră de e-mail, nu este posibilă trimiterea buletinului informativ. În plus, colectăm numele de familie, prenumele și compania dumneavoastră. Furnizarea acestor date este voluntară și servește exclusiv pentru a vă putea aborda personal în cadrul buletinului informativ. Pentru a verifica dacă sunteți proprietarul adresei de e-mail specificate, efectuăm așa-numita „procedură Double-opt-in”. Vă vom trimite mai întâi un e-mail de confirmare după ce v-ați înregistrat pentru buletinul informativ. După ce faceți clic pe linkul inclus vom adăuga adresa dumneavoastră de e-mail în lista noastră de distribuire a buletinului informativ. 
 
4. De la cine colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal? 
 
Datele cu caracter personal sunt colectate în principal direct de la dumneavoastră, de exemplu, atunci când vizitați pagina noastră de internet sau utilizați serviciile oferite, cum ar fi opțiunea de a ne contacta prin e-mail. 
 
5. În ce scopuri prelucrăm datele dumneavoastră și care este temeiul juridic? 
 
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor („RGPD”) și ale Legii federale privind protecția datelor („BDSG”). În anumite situații, prelucrăm, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a îndeplini alte obligații legale sau în baza consimțământului dumneavoastră explicit. 
 
5.1 Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale 
 
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a îndeplini obligațiile contractuale sau cvasi-contractuale sau pentru a justifica un contract, de exemplu pentru prestarea serviciilor noastre sau atunci când ne contactați. Temeiul juridic al prelucrării în acest caz este art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD. 
 
5.2 Pentru îndeplinirea obligațiilor legale 
 
În măsura în care facem obiectul unor obligații legale pentru a căror respectare este necesară prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza acestor obligații legale. Temeiul juridic al prelucrării în acest caz este art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD. 
 
5.3 Pe baza intereselor legitime 
 
De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne proteja interesele legitime, cu excepția cazului în care acestea sunt anulate de interesele dumneavoastră sau de drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. 
 
Sub rezerva unei decizii de evaluare care urmează să fie luată în cazuri individuale, presupunem în mod regulat că interesele noastre legitime sunt depășite în cadrul următoarelor situații de prelucrare, care nu sunt enumerate în mod exhaustiv: 
 
Vizitarea site-ului nostru web; 
 
Optimizarea ofertelor și serviciilor noastre; 
 
Analiza utilizării paginii noastre de internet; 
 
Asigurarea confidențialității și integrității sistemelor noastre IT și 
 
Cooperarea cu autoritățile guvernamentale. 
 
Temeiul juridic al prelucrării în aceste cazuri este art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. 
 
5.4 Pe baza consimțământului dumneavoastră 
 
În cazul în care ne-ați acordat un consimțământ separat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul și pe baza acestui consimțământ. Consimțământul se poate referi, de exemplu, la trimiterea buletinelor informative. 
 
Consimțământul este întotdeauna voluntar și poate fi revocat în orice moment, fără a oferi motive, cu efect în viitor. Refuzul acordării consimțământului sau revocarea acestuia nu va avea nicio consecință negativă pentru dumneavoastră. 
 
Temeiul juridic al prelucrării în acest caz este art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD. 
 
6. Către cine transferăm datele dumneavoastră? 
 
Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către terți numai în următoarele situații: 
 
6.1 Transferul în scopul îndeplinirii contractului 
 
Transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către terți în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD, în măsura în care transferul de date este necesar pentru justificarea, punerea în aplicare sau încetarea unui contract sau a unui raport juridic cvasi-contractual. Acesta este cazul, de exemplu, al prestatorilor de servicii de expediere și transport sau al prestatorilor de servicii de plată. 
 
6.2 Transferul către persoanele împuternicite de operator 
 
Prestatorii externi de servicii pot fi, de asemenea, utilizați pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. În cazul în care transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne asigurăm prin contract că terții prelucrează datele numai în numele nostru. Persoanele împuternicite de operator sunt, de asemenea, obligate prin contract, de exemplu, să șteargă sau să returneze datele la sfârșitul delegării. 
 
6.3 Transferul ca urmare a obligațiilor legale sau pentru a proteja interesele legitime 
 
În măsura în care suntem obligați prin lege, printr-o hotărâre judecătorească sau pe baza unui ordin oficial executoriu, vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal organismelor abilitate să primească astfel de informații. Temeiul juridic pentru transferul de date în acest caz este art. 6 alin. 1 lit. c sau art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. 
 
6.4 Alte transferuri 
 
În cazul în care ne-ați acordat o declarație separată de consimțământ pentru utilizarea și transferul datelor cu caracter personal, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către destinatarii menționați în această declarație. În contextul prestării de servicii de către terți pe pagina noastră de internet, unele date cu caracter personal pot fi transmise unor terți. În afară de aceasta, niciun fel de date cu caracter personal nu vor fi transmise unor terți, cu excepția cazului în care există un temei juridic separat pentru transfer în cazuri individuale, iar interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale nu sunt anulate. 
 
7. Transferăm datele dumneavoastră în țări terțe? 
 
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către țări din afara Uniunii Europene sau din afara Spațiului Economic European, cu excepția cazurilor menționate în mod explicit în prezenta declarație de confidențialitate. 
 
8. Cât timp stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal? 
 
Prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar în scopurile prelucrării de către compania noastră. 
 
Dacă utilizăm adresa dumneavoastră de e-mail pentru buletinul nostru informativ prin e-mail, de obicei stocăm datele până când vă dezabonați de la buletinul nostru informativ. Acest lucru nu afectează capacitatea noastră legală de a stoca aceste date în alte scopuri, cum ar fi menținerea unei liste negre pentru a ne asigura că adresele de e-mail nu sunt utilizate în scopuri de marketing după dezabonare. 
 
Stocăm informații pur tehnice pentru o perioadă maximă de șapte zile. 
 
Vom șterge datele colectate și stocate ca parte a utilizării și punerii la dispoziție a paginii noastre de internet în orice moment, la cerere și în mod independent, în mod regulat, în termen de câteva zile, cu excepția cazului în care avem un interes special de a continua stocarea în cazuri individuale, cum ar fi în cazul atacurilor cibernetice. 
 
În măsura în care este necesară o perioadă de stocare mai lungă din cauza obligațiilor legale de stocare și documentare sau pentru a ne proteja interesele legitime, de exemplu, în cazul unor posibile litigii juridice, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate și prelucrate și după expirarea perioadei menționate mai sus. Odată cu derularea completă a unui contract sau a unui raport cvasi-contractual, vom bloca imediat, în măsura în care este posibil, prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal. 
 
În contextul unei cereri de contactare, în general, stocăm datele dumneavoastră doar pe perioada necesară pentru a răspunde la cererea dumneavoastră de contactare. 
 
Ștergerea definitivă are loc după expirarea perioadelor care decurg din obligațiile legale de păstrare și documentare, care sunt cuprinse între doi și zece ani și care rezultă, printre altele, din Codul fiscal german sau din Codul comercial german. 
 
9. Drepturile dumneavoastră 
 
În continuare veți regăsi un rezumat al drepturilor dumneavoastră în legătură cu prelucrarea de compania noastră a datelor dumneavoastră cu caracter personal: 
 
9.1 Dreptul de acces, de ștergere, de rectificare, de restricționare a prelucrării și de portabilitate a datelor 
 
Aveți dreptul de acces în temeiul art. 15 din RGPD, care vă permite să solicitați o confirmare a faptului că vă prelucrăm datele cu caracter personal. În acest caz, aveți dreptul de a ne solicita informații complete cu privire la aceste date cu caracter personal. 
 
În conformitate cu art. 16 din RGPD, puteți solicita ca datele inexacte care vă privesc să fie rectificate fără întârziere. 
 
În conformitate cu art. 17 din RGPD, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea fie (i) nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, (ii) v-ați retras consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, (iii) v-ați opus prelucrării în temeiul art. 21 alin. 1 din RGPD și nu există motive legitime și imperative pentru continuarea prelucrării, (iv) datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal, (v) ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia ne aflăm sau (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin. 1 din RGPD. 
 
În conformitate cu art. 18 din RGPD, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în următoarele condiții. Un astfel de drept există în cazul în care (i) ați contestat exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării acestora, (iii) datele nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 1 din RGPD, atât timp cât nu s-a stabilit încă dacă avem drepturi legitime pentru prelucrare care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. 
 
În conformitate cu art. 19 din RGPD, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la destinatarii datelor care au fost notificați cu privire la rectificarea, ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării. 
 
În conformitate cu art. 20 din RGPD, aveți dreptul de a primi de la noi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator. 
 
În măsura în care prelucrarea sau transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră declarat, puteți revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect în viitor. 
 
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere împotriva prelucrării datelor dumneavoastră sau a unei decizii luate de noi în legătură cu unul dintre drepturile pe care vi le-ați exercitat. Responsabil pentru RLG este Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach. 
 
9.2 Contact 
 
Pentru a vă exercita drepturile enumerate la punctul 9.1, ne puteți contacta în mod neoficial prin poștă, fax sau e-mail folosind detaliile de contact furnizate la punctul 2. 
 
9.3 DREPTUL LA OPOZIȚIE ÎN TEMEIUL ART. 21 DIN RGPD 
 
9.3.1 Obiecție pe baza situației dumneavoastră particulare 
 
În temeiul art. 21 alin. 1 din RGPD, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care o astfel de prelucrare este efectuată în scopul intereselor noastre legitime, inclusiv crearea de profiluri pe baza acestora (de exemplu, pentru evaluarea bonității). În acest caz, nu va mai avea loc nicio prelucrare ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că prelucrarea servește la constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 
 
9.3.2 Obiecție la marketingul direct 
 
În temeiul art. 21 alin. 2 din RGPD, aveți dreptul de a vă opune în orice moment utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul marketingului direct. Acest lucru se aplică, de asemenea, creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct respectiv. Dacă vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest scop. 
 
9.3.3 Posibilitatea de contact 
 
Vă puteți exprima obiecția în mod neoficial prin poștă, fax sau e-mail, la adresa: 
 
Reverse Logistics GmbH 
Karl-Hammerschmidt-Straße 36 
85609 Dornach 
Germania 
 
E-mail: datenschutz@rev-log.com 
 
10. Există o obligație din partea dumneavoastră de a furniza date cu caracter personal? 
 
Nu există nici o obligație contractuală, nici o obligație legală de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru utilizarea paginii noastre de internet. Cu toate acestea, în măsura în care doriți să ne contactați sau să beneficiați de serviciile noastre, este posibil să fie necesare anumite informații pentru a vă procesa cererea. 
 
11. Se bazează prelucrarea pe luarea automată a deciziilor sau pe crearea de profiluri? 
 
Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care decizia nu este necesară pentru încheierea sau derularea unui contract, nu este impusă de dispoziții legale obligatorii sau nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit. 
 
RLG nu utilizează nicio metodă de luare automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazului în care v-am informat în mod explicit despre acest lucru. 
 
12. Măsuri tehnice de protecție 
 
Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial pe care ni-l trimiteți în calitate de operator al paginii, utilizăm criptarea SSL sau TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și prin simbolul de lacăt de pe linia browserului. 
 
Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți. 
 
 
 
Ediția: iunie 2021 

 

menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram