|Poland

RLG Systems Polska

RLG Systems Polska to partner w realizacji obowiązków wprowadzających na polski rynek baterie i akumulatory, a także doradztwie środowiskowym i zagospodarowaniu różnych frakcji odpadów.

Przejmujemy obowiązki przedsiębiorców w zakresie osiągnięcia w poszczególnych latach odpowiednich poziomów zbierania baterii przenośnych i akumulatorów, a także realizujemy publiczne kampanie edukacyjne.

Pomagamy naszym klientom identyfikować i definiować ich obowiązki środowiskowe:
  • prowadzimy audyty z zakresu ochrony środowiska oraz dziedzin pokrewnych, w tym audyty dotyczące wprowadzania towarów do obrotu,
  • wykonujemy analizy i ekspertyzy prawne w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska,
  • pomagamy w weryfikacji obowiązków w zakresie BDO oraz wskazujemy praktyczne rozwiązania pozwalające na usprawnienie pracy w systemie,
  • opracowujemy dokumentację do pozwoleń i pomagamy na każdym etapie procedury administracyjnej zmierzającej do uzyskania pozwoleń;
  • przygotowujemy do kontroli WIOŚ i pomagamy w analizie pism urzędowych
  • sporządzamy sprawozdania do KOBiZE, BDO i innych systemów oraz urzędu marszałkowskiego. Pomagamy w weryfikacji źródeł emisji i prowadzeniu ewidencji odpadów stanowiącej podstawę do sprawozdawczości w BDO
  • Organizujemy szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz dedykowane szkolenia z dziedzin pokrewnych.
  • Wspieramy przedsiębiorców w zagospodarowaniu różnych frakcji odpadów zarówno komunalnych, jak i przemysłowych.
Produkujesz, dystrybuujesz lub wprowadzasz sprzęt elektroniczny zawierający baterie? Potrzebujesz wsparcia w zagospodarowaniu odpadów lub eksperta w realizacji obowiązków środowiskowych i domykania obiegu produktu? Skontaktuj się z nami!

Kontakt
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram