|Poland

Doradztwo środowiskowe

BDO

Pomagamy w weryfikacji obowiązków w zakresie BDO oraz wskazujemy praktyczne rozwiązania pozwalające na usprawnienie pracy w systemie oraz ułatwiające zarządzanie dokumentami (KPO – karta przekazania odpadów, KEO – karta ewidencji odpadów).
CZYTAJ WIĘCEJ​

Audyty

Prowadzimy audyty z zakresu ochrony środowiska oraz dziedzin pokrewnych, w tym audyty dotyczące wprowadzania towarów do obrotu.
CZYTAJ WIĘCEJ​

Sprawozdawczość

Sporządzamy sprawozdania do KOBiZE, BDO i innych systemów oraz urzędu marszałkowskiego. Pomagamy w weryfikacji źródeł emisji i prowadzeniu ewidencji odpadów stanowiącej podstawę do sprawozdawczości w BDO.
CZYTAJ WIĘCEJ​

Pozwolenia

Opracowujemy dokumentację do pozwoleń i pomagamy na każdym etapie procedury administracyjnej zmierzającej do uzyskania pozwoleń.
CZYTAJ WIĘCEJ​

Szkolenia

Organizujemy szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz dedykowane szkolenia z dziedzin pokrewnych.
CZYTAJ WIĘCEJ​

Analizy prawne

Wykonujemy analizy i ekspertyzy prawne w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska.
CZYTAJ WIĘCEJ​

Kontrole WIOŚ

Przygotowujemy do kontroli WIOŚ i pomagamy w analizie pism urzędowych.

CZYTAJ WIĘCEJ​
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram